Skip to main Content

Certified Information Privacy Technologist + Examen

 • Code training CIPT-IAPP
 • Duur 2 dagen

Extra betaalopties

 • GTC’s 29 (incl. BTW)

  Global Training Credits: neem contact met ons op voor meer informatie

Klassikale training Prijs

eur1.995,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Class Connect

  Verbind naar een klas in HD

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Nederlands:

In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U maakt kennis met gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy en met de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht op informatiebeveiliging. Denk hierbij onder meer aan raamwerken, controle-instrumenten en identiteits- en toegangsbeheer. Ook doet u kennis op over online-privacy, dat sterk gerelateerd is aan het gebruik van persoonsgegevens op websites en voor andere internettechnologieën.

U komt meer te weten over de noodzaak en het belang van privacy in een IT-omgeving, met belangrijke invloeden als regelgevingsactiviteiten, veiligheidsdreigingen, technologische ontwikkelingen en de snelle groei van sociale netwerken. Deze cursus geeft een inleiding in privacywetten, -regels en -standaarden die invloed hebben op privacy in de IT  en in de risico's die inherent zijn aan een IT-omgeving. U doet ook kennis op over het belang van persoonlijke gegevens, en over methoden om deze te beveiligen. 

==============================

English:

In this course, you will gain foundational knowledge on concepts of privacy and data protection laws and practice. You will learn common principles and approaches to privacy as well as understand the major privacy models employed around the globe. An introduction to information security concepts and information security management and governance will be covered including frameworks, controls, and identity and access management. You will also learn about online privacy as it relates to using personal information on websites and other Internet-related technologies.

You will learn the need and importance for privacy in the IT environment with impacts such as regulatory activities, security threats, advances in technology and the proliferation of social networks. This course will provide an introduction to privacy laws, regulations, and standards impacting privacy in IT and the risks inherent in the IT environment. You will also learn about the importance of personally identifiable information and methods for ensuring its protection. 

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 17-18 november, 2021
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal
  • Taal: EN

  eur1.995,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 17-18 november, 2021
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal
  • Taal: EN
  • Methode: Klassikale training
  • Datum: 16-17 februari, 2022
  • Locatie: Amsterdam (Hoogoorddreef 5)
  • Taal: EN

  eur1.995,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 16-17 februari, 2022
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal
  • Taal: EN

  eur1.995,00

Doelgroep

Naar boven

Nederlands:

 • Iedereen die de principes van privacy in technologie wil leren begrijpen vanuit juridisch perspectief 
 • Iedereen die geïnteresseerd is in het behalen van een CIPT-certificering

===============================

English:

 • Individuals who need to understand the principles of information privacy in technology
 • Anyone interested in pursuing CIPT certification

Trainingsdoelstellingen

Naar boven

Nederlands:

 • Gemeenschappelijke privacyprincipes en -werkwijzen
 • Rechtsgebieden en branches
 • Persoonsgegevens beschermen
 • Online-privacy
 • Privacy in een IT-omgeving vanuit juridisch perspectief
 • Kernconcepten van privacy
 • Regels en standaarden rondom privacy in de IT
 • Privacy binnen systemen en applicaties
 • Online-privacykwesties
 • Persoonlijke gegevens de-identificeren en anonimiseren
 • Cloud computing 

===============================

English:

 • Common principles and approaches to privacy
 • Jurisdictions and industries
 • Safeguarding personal information
 • Online privacy
 • Privacy in the IT environment
 • Core privacy concepts
 • Regulations and standards impacting privacy in IT
 • Privacy in systems and applications
 • Online privacy issues
 • De-identifying and anonymizing personally identifiable information
 • Cloud computing 

Inhoud training

Naar boven

Nederlands:

 De basis van informatieprivacy:

- Gemeenschappelijke privacyprincipes en -werkwijzen

 • Een moderne geschiedenis van privacy
 • Soorten informatie
 • Risicomanagement in het kort
 • Moderne privacyprincipes

- Rechtsgebieden en branches

 • Belangrijke privacymodellen wereldwijd
 • Privacyregelgeving per rechtsgebied
 • Privacyregelgeving per branche

- Informatiebeveiliging: persoonsgegevens beschermen

 • Definities van informatiebeveiliging
 • Elementen
 • Standaarden
 • Bedreigingen en kwetsbaarheden

- Raamwerken voor het beheren en aansturen van informatiebeveiliging

 • Controlemiddelen
 • Cryptografie
 • Identiteits- en toegangsbeheer (IAM)

- Online-privacy: het gebruik van persoonsgegevens op websites en voor andere internettechnologieën

 • Privacyoverwegingen bij meldingen rondom gevoelige online-informatie
 • Toegang
 • Beveiliging
 • Authenticatie en identificatie
 • Gegevens verzamelen

- Aanvullende online-privacy en online-privacy van kinderen

 • Online gegevens verzamelen
 • E-mail
 • Zoeken
 • Online-marketing en -reclame
 • Social media
 • Online-zekerheid
 • Cloud computing
 • Mobiele apparaten
 • Privacy in technologie:

- De noodzaak van privacy in een IT-omgeving

 • De impact van regelgevingsactiviteiten op de IT-afdeling
 • Veiligheidsdreigingen
 • Technologische ontwikkelingen
 • De snelle groei van sociale netwerken

- Kernconcepten van privacy

 • Haalbare privacy-compliance en lifecycleschema's voor informatie
 • Systemen voor gegevensidentificatie en -classificatie
 • Diagrammen voor gegevensstromen

- Regelgeving en standaarden

 • Privacywetten, -regels en -standaarden

- Privacy binnen systemen en applicaties

 • De inherente risico's van een IT-omgeving
 • Risico's aanpakken

- Persoonlijke gegevens de-identificeren en anonimiseren

- Cloud computing

 • Privacy- en beveiligingskwesties bij clouddiensten
 • Gebruiksstandaarden

 

===================================

English:

Fundamentals of Information Privacy:

- Common Principles and Approaches to Privacy

 • Modern History of Privacy
 • Types of Information
 • Risk Management Overview
 • Modern Privacy Principles

- Jurisdictions and Industries

 • Major Privacy Models around the Globe
 • Privacy Regulation by Jurisdictions
 • Privacy Regulation by Industry Sectors

- Information Security: Safeguarding Personal Information

 • Information SecurityDefinitions
 • Elements
 • Standards
 • Threats and Vulnerabilities

- Information Security Management and GovernanceFrameworks

 • Controls
 • Cryptography
 • Identity and Access Management (IAM)


- Online Privacy: Using Personal Information and Websites and Other Internet-Related Technologies

 • Privacy Considerations for Sensitive Online InformationNotices
 • Access
 • Security
 • Authentication Identification
 • Data Collection

- Additional Online PrivacyChildren's Online Privacy

 • Online Data Collection
 • Email
 • Searches
 • Online Marketing and Advertising
 • Social Media
 • Online Assurance
 • Cloud Computing
 • Mobile Devices

Privacy in Technology:

- The Need for Privacy in the IT Environment

 • IT Department ImpactsRegulatory Activities
 • Security Threats
 • Advances in Technology
 • Proliferation of Social Networks


- Core Privacy Concepts

 • Attainable Privacy ComplianceInformation Lifecycle Plans
 • Data Identification and Classification Systems
 • Data Flow Diagrams


- Regulations and Standards

 • Privacy Laws, Regulations, and Standards

Privacy in Systems and Applications

 • Risks Inherent in the IT Environment
 • Addressing Risks

- De-Identifying and Anonymizing Personally Identification Information

- Cloud Computing

 • Privacy and Security Concerns with Cloud Services
 • Standards of Use

Voorkennis

Naar boven

There are no prerequisites for this course. 

Nederlands:

Certified Information Privacy Technologist (CIPT):

 • Met een CIPT certficaat laat u zien dat u alle kennis in huis heeft om uw organisatie data structuren vanaf de grond op te bouwen.

===================================

English:

Certified Information Privacy Technologist (CIPT):

 • Achieving the CIPT credential shows you’ve got the knowledge to build your organisation’s data protection structures from the ground up. With regulators worldwide calling for tech professionals to factor data protection into their products and services, the job market for privacy-trained IT pros has never been stronger.

Vervolgtrainingen

Naar boven

CIPM

CIPP/E

Aanvullende informatie

Naar boven

NB:

 • De cursusmaterialen zijn engelstalig
 •  Het is aangeraden om een laptop/tablet mee te brengen, aangezien er tijdens de cursus oefeningen en/of addtioneel materiaal door de docent kunnen worden verstrekt.

NB:

 • The courseware is in English
 • Please bring your laptop/tablet as the trainer can provide students additional material and exercises during course.
Cookie Control toggle icon