Skip to main Content

Examenvoorwaarden

EXAMENVOORWAARDEN GLOBAL KNOWLEDGE

behorende bij de Algemene Voorwaarden Global Knowledge

Deze examenvoorwaarden zijn van toepassing op examens die verkocht worden door Global Knowledge en die afgelegd worden in een “Testing Center” van Global Knowledge.

AFD 1: ALGEMEEN

 1. De examens kunnen uitsluitend worden afgelegd in een “Testing Center” van Global Knowledge.
 2. Global Knowledge administreert alleen de examens van kandidaten die bij Global Knowledge een examen gekocht hebben.
 3. Aanmelding voor examens kan uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur door middel van een e-mail of het online inschrijfformulier.
 4. Aanmeldingen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de gewenste examendatum door Global Knowledge te zijn ontvangen.
 5. De houder van het examentegoed, of de contactpersoon als zijn vertegenwoordiger, is verplicht om Global Knowledge te allen tijde op de hoogte te houden van wijzigingen binnen het project, die direct gevolg hebben voor de examens.
 6. Aangevraagde examens worden bevestigd aan de contactpersoon van de cliënt.
 7. Een examenboeking kan tot 5 werkdagen voor de examendatum kosteloos verschoven of geannuleerd worden. Geleverde vouchers zijn uitgesloten van annulering. Bij (ISC)2 examens kost verschuiven altijd € 40,- ex BTW en annuleren altijd € 80,- ex BTW.
 8. Bij annulering of verschuiving binnen 5 werkdagen voor aanvang van de afspraak worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
 9. Indien een kandidaat niet verschijnt op het examen zal 100% van de kosten van het examen in rekening gebracht worden.
 10. Op de dag waarop het examen afgelegd wordt, dient de kandidaat zich op tijd te melden bij Global Knowledge, waar de kandidaat gevraagd zal worden zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs en een ander identiteitsbewijs (b.v. bankpas).
 11. Indien de kandidaat meer dan 30 minuten te laat aanwezig is, heeft de examenadministrator het recht de kandidaat het examen te weigeren en wordt dit gezien als zijnde dat de kandidaat niet is verschenen.
 12. Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering van de totale verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, plaats direct na ontvangst van de boekingsbevestiging door Global Knowledge.

 AFD 2: EXAMENTEGOED

 1. Een examentegoed is een vooraf gereserveerd (gefactureerd en betaald) bedrag.
 2. Een examentegoed is maximaal 1 (één) jaar geldig.
 3. De geldigheidsduur van de examentegoed gaat in op de datum van ondertekening van de overeenkomst en eindigt op het moment dat het volledige bedrag is gebruikt, doch in ieder geval 1 (één) jaar na de ingangsdatum.
 4. Het examentegoed, noch overgebleven tegoed/restbedrag is tegen geld inwisselbaar.
 5. De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit bovengenoemde overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Global Knowledge.
 6. De houder dient bij het sluiten van de overeenkomst per examentegoed een contactpersoon aan te wijzen.
 7. Op aanvraag zal de contactpersoon van de houder worden geïnformeerd ten aanzien van:
  • de examens die met gebruikmaking van diens examentegoed zijn afgelegd, per examen onder vermelding van de kandidaat.
  • de geplande examens, indien en voor zover aan ons bekend.
Cookie Control toggle icon