Skip to main Content
Press Release

Skillsoft, et verdensførende selskab inden for Corporate Digital Learning, debuterer på New York Stock Exchange

Global Knowledge
  • Dato: 14 June, 2021

- Uovertruffen global rækkevidde med en kundebase, der omfatter omtrent 70 % af Fortune 1000-selskaber, kunder i over 160 lande og mere end 45 millioner elever på verdensplan.

- Løbende omsætning med omtrent 98 % af indtægterne fra virksomhedskunder inden for ledelse og forretningskompetencer, compliance samt teknologi og udvikling

- Et selskab med et stærkt regnskab og finansiel fleksibilitet for organisk og opkøbsrelateret vækst; et samlet modtageligt marked på USD 28 mia., der forventes at stige til USD 45 mia. i løbet af de næste fem år

- Verdens største suite af premium-indhold og originalt indhold leveret gennem Percipio, en prisbelønnet, AI-dreven, fordybende læringsplatform, der er udviklet til skabe en fremtidsrustet arbejdsstyrke og generere ROI i stor målestok

- En ledergruppe og bestyrelse i verdensklasse, der har leveret veldokumenterede resultater inden for branchen for digital læring

BOSTON – 14. juni 2021 – Skillsoft Corp. (NYSE: SKIL) (“Skillsoft” eller “selskabet”), en global leder inden for corporate digital learning, meddeler, at dets ordinære aktie vil blive handlet på New York Stock Exchange (NYSE) under fondskoden "SKIL ” med start fra i dag ved markedets åbning. Dette sker efter gennemførelsen af Software Luxembourg Holding S.A.’s fusion med Churchill Capital Corp II og fusionen med Global Knowledge Training LLC (”Global Knowledge”) den 11. juni 2021, hvor det fusionerede selskab nu drives under navnet Skillsoft.

Skillsoft er i vækst og en af branchens største og mest rentable digitale læringsvirksomheder med fokus på at hjælpe organisationer med at opbygge en fremtidsrustet arbejdsstyrke, der er kompetent og klar til at udføre fremtidens job. Virksomheden betjener en blue-chip-virksomhedskundebase, der omfatter omtrent 70 % af Fortune 1000, kunder i over 160 lande og mere end 45 millioner elever på verdensplan. Virksomhedens løsninger er en fordel for hele virksomheden, hvilket gør det muligt for organisationer at imødekommer udfordringer relateret til kompetencemangler og skabe påviselige adfærdsændringer, mens de genererer ROI i stor målestok. Skillsoft driver forretning ud fra en attraktiv forretningsmodel, der er kendetegnet ved løbende omsætning, fri og robust likviditetskonvertering, høj driftsrelateret gearing og lave kapitalkrav. Med en global salgsstyrke og et globalt fodaftryk samt en stærk, nedgearet balance er Skillsoft godt rustet til at skabe lønsom vækst og værdi organisk såvel som gennem opkøb på det hurtigt voksende marked for digital læring.

Jeffery R. Tarr, Skillsofts administrerende direktør, udtaler: ”Det nye Skillsoft vil bygge videre på vores læringsløsninger til virksomheder med henblik på at hjælpe virksomheder med at forberede sig på fremtidens arbejde. Sammen med Global Knowledge er vi godt rustet til at betjene vores kunder og levere uovertruffen læringsteknologi og branchens mest omfattende suite af premium-indhold og originalt indhold – inklusive det mest omfattende bibliotek med teknologi og udviklingsplaner – leveret på en åben læringsplatform. Med en uovertruffen global rækkevidde og en økonomisk fleksibilitet, der danner grundlag for vedvarende organisk og opkøbsrelateret vækst, ser vi enorme muligheder for udvidelse af vores kapaciteter, styrkelse af vores førende position og skabelse af værdi for vores aktionærer, kunder, elever, teammedlemmer og andre interessenter.”

Skillsofts kapabilitet spænder over næste generation af on-demand, virtuel og instruktørledet undervisning og tilbyder en blandet læringsmodel, der dramatisk øger elevernes engagement og fastholdelsesevne og fremmer tilegnelsen af nye færdigheder. Som følge af fusionen med Global Knowledge har Skillsoft godkendt indhold fra og indgået aftale med uddannelsespartnere fra nogle af verdens mest ikoniske teknologiselskaber, herunder Amazon Web Services, Cisco, Google, IBM, ITIL, Microsoft, Red Hat og VMware, blandt andre. Selskabets agile løsninger fremmer erhvervskonsekvenser, påviselige adfærdsændringer samt organisatorisk produktivitet understøttet af de sidste 20 års resultater inden for generering af ROI i stor målestok.

Michael S. Klein, bestyrelsesformand i Skillsoft og administrerende direktør i Churchill Capital Corp II, udtaler: ”Kombinationen af Skillsoft og Global Knowledge er ikke kun en oplagt mulighed for krydssalg, mersalg og forbedret kundefastholdelse, det skaber også en solid platform, der fremmer konsolidering i en voksende og yderst fragmenteret branche med et samlet modtageligt marked på USD 28 mia. Vi er stolte over at støtte Skillsofts overgang til at blive et børsnoteret aktieselskab og ser frem til selskabets fortsatte udvikling, i takt med at selskabet udnytter robuste, timelige vækstfremmende faktorer og handler efter en værdiforbedrende M&A-strategi.”

Prosus N.V. (“Prosus”), en global internetforbrugerkoncern og en af de største teknologiinvestorer i verden, har investeret USD 500 mio. i Skillsoft gennem en strategisk kapitalinvestering.

Patrick Kolek, Skillsofts nyudnævnte bestyrelsesformand og Chief Operating Officer i Prosus, udtaler: ”Skillsoft er godt rustet til at kunne transformere corporate digital learning på globalt plan på et tidspunkt, hvor virksomheder er fokuseret på at tilpasse udviklingsmuligheder på fleksibel og individuel vis. Vi er begejstrede for, at det nye Skillsoft nu er officielt, og vi ser frem til at skabe virksomhedens fremtid.”

En ledergruppe og bestyrelse i verdensklasse

Foruden hr. Tarr ledes Skillsoft af en ledergruppe i verdensklasse med stor ekspertise inden for software, forretningsudvikling og økonomi. Som tidligere meddelt omfatter gruppen Michelle Boockoff-Bajdek, Chief Marketing Officer, Sarah Hilty, Chief Legal Officer, Ryan Murray, Chief Accounting Officer og interim Chief Financial Officer, Mark Onisk, Chief Content Officer, Apratim Purakayastha, Chief Technology Officer, Eric Stine, Chief Revenue Officer og Richard Walker, Chief Corporate Strategy og Development Officer og President, SumTotal.

Skillsofts bestyrelse består af ni medlemmer, der tilsammen har årtiers brancheerfaring på tværs af uddannelsessektoren, digital læring, B2B- og B2C-sektorerne, strategisk planlægning, marketing, detailhandel, finans, kapitalmarkeder og M&A. Sammen med hr. Hovsepian, hr. Klein, hr. Kolek og hr. Tarr inkluderer bestyrelsen Helena B. Foulkes, Larry Illg, Karen G. Mills, Peter Schmitt og Lawrence H. Summers.

Yderligere oplysninger om Skillsoft findes i en præsentation under afsnittet Investor Relations på selskabets websted. Virksomheden indgiver en “Super 8-K” til US Securities and Exchange Commission i de kommende dage.

Om Skillsoft

Skillsoft (NYSE: SKIL) er en global leder inden for corporate digital learning og betjener omtrent 70 % af Fortune 1000, kunder i over 160 lande og mere end 45 millioner elever globalt. Virksomheden leverer løsninger til virksomhedsindlæring, der forbereder organisationer på fremtidens arbejde, så de kan løse problemer med kvalifikationsmangler, fremmer påviselige adfærdsændringer og udnytter potentialet i virksomhedens største aktiver – deres medarejdere. Skillsoft tilbyder verdens mest omfattende suite af premium-indhold og originalt indhold, herunder det mest omfattende bibliotek med autoriseret teknologi og udviklingsplaner samt flere forskellige læringsmetoder, der dramatisk øger elevernes engagement og fastholdelsesevne. Skillsofts tilbud er forankret i Percipio, en prisbelønnet, AI-dreven, fordybende læringsplatform, der er udviklet til at gøre læring lettere, mere tilgængelig og mere effektiv. Læs mere på www.skillsoft.com.

Fremadskuende erklæringer

Denne meddelelse, herunder mundtlige udsagn fra ​​vores repræsentanter fra tid til anden, kan indeholde fremadskuende erklæringer som defineret i Private Securities Litigation Reform Act of 1995, herunder, men ikke begrænset til, Skillsofts forventninger til eller forudsigelser om fremtidige økonomiske eller forretningsmæssige resultater eller forhold. Fremadskuende erklæringer er i sagens natur omfattet af risici, usikkerheder og antagelser. Generelt er udsagn, der ikke udgør historiske fakta, herunder udsagn om forventede fordele ved transaktioner, andre mulige eller antagne fremtidige handlinger, forretningsstrategier, begivenheder eller resultater af handlinger, fremadskuende erklæringer. Disse erklæringer kan gå forud for, efterfølges af eller omfatte ordene ”mener”, ”anslår”, ”forventer”, "forudsiger", ”vurderer”, ”kan”, ”vil”, ”skal”, ”bør”, ”søger”, ”udsigter”, ”mål”, ”planlægger”, ”planlagt”, ”venter”, ”har til hensigt” eller lignende udtryk. Sådanne fremadskuende erklæringer indebærer visse risici og usikkerheder, der kan medføre, at faktiske begivenheder, resultater eller præstationer afviger væsentligt fra dem, der er angivet i sådanne udsagn. Visse af sådanne risici påpeges og omtales i Churchills formular 10-K/A for året, der sluttede den 31. december 2020 under Risikofaktorer i del I, punkt 1A og i registreringserklæringen i formular S-4, der blev indgivet af Churchill og erklæret som trådt i kraft den 27. maj 2021. Disse risikofaktorer er vigtige at overveje ved bestemmelsen af fremtidige resultater og bør gennemgås i deres helhed. Fremadskuende udsagn udtrykkes i god tro, og Skillsoft mener, at der er et rimeligt grundlag for at offentliggøre dem. Der er dog ikke nogen sikkerhed for, at de begivenheder, resultater eller tendenser, der er anført i disse fremadskuende udsagn, vil forekomme eller blive opnået. Fremadskuende udsagn har kun relevans på den dato, de afgives, og Skillsoft er under ingen omstændigheder forpligtet til og fraskriver sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere, ændre eller på anden måde revidere enhver fremadskuende erklæring, hvad enten det sker som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet, medmindre det kræves i henhold til lovgivningen. Læsere bør nøje gennemgå de udsagn, der er anført i rapporterne, som Churchill har indgivet, eller i de rapporter, som Skillsoft fra tid til anden indgiver til SEC.

Ud over faktorer, der tidligere er beskrevet i Churchills rapporter indgivet til SEC, samt de faktorer, der er anført andetsteds i denne meddelelse, kan følgende faktorer blandt andet medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra fremadskuende erklæringer eller hidtidige resultater: manglende realisering af de forventede fordele fra virksomhedssammenslutningen, virkningerne af verserende og fremtidig lovgivning, risici forbundet med COVID-19-pandemiens indvirkning på Skillsofts økonomiske tilstand og Skillsofts driftsresultater; andre konsekvenser forbundet med fusioner, overtagelser og frasalg samt lovgivningsmæssige tiltag og reguleringsindgreb og reformer, efterspørgsel efter og accept af Skillsofts produkter og skybaserede teknologilæringsløsninger generelt, Skillsofts evne til at konkurrere med succes på konkurrenceprægede markeder og ændringer i konkurrencemiljøet i Skillsofts branche og på de markeder, hvor Skillsoft gør forretning, Skillsofts evne til at udvikle nye produkter, fejl i Skillsofts informationsteknologiske infrastruktur eller væsentlige sikkerhedsbrud, fremtidige forskriftsmæssige, retlige og lovgivningsmæssige ændringer i Skillsofts branche, indvirkningen af ​​naturkatastrofer, folkesundhedskriser, politiske kriser eller andre katastrofale begivenheder, Skillsoft evne til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere og kvalificeret teknisk personale og salgspersonale, udsving i fremmede valutakurser, Skillsoft evne til at beskytte eller opnå intellektuelle ejendomsrettigheder, Skillsoft evne til at rejse yderligere kapital, indvirkningen af ​​Skillsofts gældsætning på Skillsofts økonomiske stilling og driftsfleksibilitet samt andre risici forbundet med Skillsofts gældsætning, og Skillsofts evne til at forsvare sig selv i forbindelse med retssager.

Eventuelle økonomiske fremskrivninger i denne meddelelse eller mundtlige udsagn fra ​​vores repræsentanter fra tid til anden er også fremadskuende erklæringer, der er baseret på antagelser, der i sagens natur er omfattet af en væsentlig grad af usikkerhed og uforudsete forhold, hvoraf mange er uden for Skillsofts kontrol. Selvom alle fremskrivninger nødvendigvis er spekulative, mener Skillsoft, at udarbejdelsen af ​​potentielle finansielle oplysninger indebærer stadig højere usikkerhedsniveauer, jo længere ude fremskrivningen strækker sig fra forberedelsesdatoen. De antagelser og skøn, der ligger til grund for de forventede resultater, er i sagens natur usikre og er underlagt en lang række væsentlige forretningsmæssige, økonomiske og konkurrenceprægede risici og usikkerheder, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er indeholdt i fremskrivningerne. Inkluderingen af ​​fremskrivninger i denne meddelelse bør ikke betragtes som en indikation af, at Skillsoft eller deres repræsentanter, anså eller anser fremskrivningerne for at være en pålidelig forudsigelse af fremtidige begivenheder.

Årlige, proforma, forventede og anslåede tal bruges kun til illustrative formål, er ikke prognoser og afspejler muligvis ikke faktiske resultater.

Kontaktoplysninger

Investorer

James Gruskin

james.gruskin@skillsoft.com

Medier

Caitlin Leddy

caitlin.leddy@skillsoft.com

eller

Andy Brimmer / Aura Reinhard

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-895-8600

Cookie Control toggle icon