Skip to main Content

Købs- og salgsbetingelser

1. Bestilling

Du har mulighed for at booke på forskellige måder:

Telefon: + 45 44 88 18 00

Email: training@globalknowledge.dk

Online booking via www.globalknowledge.com/da-DK/


2. Kursustider

Kurserne starter kl.9.00 og slutter kl. 16.00. Se kursusbekræftelse for variationer

 

3. Kursusmaterialer

Med mindre andet er indikeret,, er udgifter til kursusmaterialer inkluderet i kursusprisen.


4. Hotel og transport

Kursusdeltageren står selv for betaling af hotel og rejseomkostninger.

Du kan her finde information om hotellerog kørselsvejledning


5. Afbestillingsbetingelser for kurser afholdt hos Global Knowledge Danmark

Ved booking af kursus hos Global Knowledge accepterer køber at betale følgende udgifter, hvis deltageren udebliver fra kurset, aflyser eller vil flyttes til anden dato eller kursus, og ikke har givet skriftlig besked om dette mindst 20 arbejdsdage forinden.


a. Skriftlig besked om afbestilling eller flytning af booking – Åbne hold

11-20 arbejdsdage:          50% af kursusprisen
0-10 arbejdsdage:           100% af kursusprisen

b. Skriftlig besked om afbestilling eller flytning af booking – Åbne hold booket som del af en pakke eller uddannelseskonto


11-20 arbejdsdage:          50% af kursusprisen
0-10 arbejdsdage:            100% af kursusprisen

c. Skriftlig besked om afbestilling eller flytning af booking – Firma hold

0-30 arbejdsdage:      100% af kursusprisen

Udeblivelse fra et kursus anses som afbestilling med 0 dages varsling.  

Booker har mulighed for at skifte en deltager ud med en anden uden meromkostning.

NB. En aflysning skal altid bekræftes af Global Knowledge for at være gældende.


5.1. Afbestilling af kursus booket igennem Global Knowledge  

De ovenstående afbestillingsbetingelser (punkt 5) gælder ikke for kurser booket igennem Global Knowledge, men afholdt hos en anden udbyder eller i andre lande. Vi henviser til gældende afbestillingsregler for den gældende kursusudbyder, i det pågældende land.

 

5.2. Afbestilling af en test

Afbestilling af en test skal ske senest 3 arbejdsdage inden testen, ellers forfalder hele beløbet til betaling.


6. Kursusændring

Global Knowledge forbeholder sig retten til at aflyse et kursus uden varsel eller forpligtigelser. Eventuel indbetalt kursusafgift refunderes eller bruges som betaling ved senere kursusbooking.

 

7. Betalingsvilkår

a. Åbne hold (klasserumsundervisning)
Medmindre andet er angivet af Global Knowledge, skal betaling for kurset ske senest 14 arbejdsdage før kursusstart eller på bestillingstidspunktet, hvis der er mindre end 14 arbejdsdage til kursusstart. Modtager vi ikke betalingen forbeholder vi os retten til at annullere kursusreservationen.


b. Firmahold
Medmindre andet er angivet af Global Knowledge, skal firmahold betales inden for 30 dage fra fakturadato eller på bestillingstidspunkt i de tilfælde, hvor der er mindre end 30 dage til kursusstart. Modtager vi ikke betalingen forbeholder vi os retten til at annullere ordren.


Alle priser er ex moms.

 

CISCO Learning Credits Program

Cisco-kurser, der afholdes af Skillsoft Global Knowledge, kan betales med Cisco Learning Credits (CLC'er). Kunder, der bruger CLC'er til at betale for deres Cisco-kurser hos Skillsoft Global Knowledge, er ansvarlige for alle afbestillings- og flytningsgebyrer i overensstemmelse med vores afbestillingspolitik.


8. Ophavsret

Alt kursusmateriale såsom udstyr, manualer og video, som deltagere kan modtage på eller i forbindelse med kursus, er beskyttet af ophavsret og må ikke kopieres. Ved køb af kursus hos Global Knowledge accepterer du at fritage Global Knowledge for eventuelle krænkelser af ophavsret som følge af, at deltageren eller køber overtræder den samme ophavsret.

 

9. Ansvar

Global Knowledge er ikke ansvarlig for tab eller ødelæggelse af kursisternes ejendele, når de deltager på et kursus hos Global Knowledge.


10. Telefonopkald og beskeder

Personer, som har brug for at komme i kontakt med en kursusdeltager, kan ringe på telefon +45 44881800

 

11. Sidste kursusdag

Alle kursister vil modtage et certifikat for at gennemføre kurset og vil, i henhold til vores kontraktlige forpligtelser med mange leverandører, blive bedt om at afslutte en online-evaluering. Vi opfordrer alle kursister til at gennemføre denne evaluering.


12. Sprog

Vær opmærksom på, at visse kurser gennemføres på engelsk.

 

 

Payment and Policies

1. Ordering

Booking on our courses can be made via a variety of methods:

Phone: + 45 44 88 18 00

Email: training@globalknowledge.dk

Online booking via www.globalknowledge.com/da-DK/


2. Course times

The normal course day starts at 09.00  and finishes at 16.00. Please review your course confirmation for any variation.


3. Course materials

Unless otherwise indicated, course materials are included in the price of the course.


4. Hotel and transport

Global Knowledge is not responsible for the payment of any hotel and travel costs associated with the training and these remain the responsibility of the purchaser at all times.


5. Cancellation of courses held at Global Knowledge Denmark

The Purchaser agrees to pay the following charges to Global Knowledge in the Event that for whatever reason a Delegate fails to attend, withdraws or transfers from a course without providing at least twenty (20) working days’ written notice prior to the schedule start of the course. In this respect, a cancellation fee refers to a specific course date and therefore a transfer to a later course counts as a cancellation.


a. Written Notice of Cancellation or Transfer  – Public Scheduled Courses

11-20 working days:          50% of course fee
0-10 working days:           100% of course fee

b. Written Notice of Cancellation or Transfer  – Public scheduled Course booked as part of a Prepaid Course Passport

11-20 working days:          50% of course fee
0-10 working days:            100% of course fee

c. Written Notice of Cancellation or Transfer  – Closed Company Courses

0-30 working days:      100% of course fee

A non attendance at the commencement of the course is treated as a cancellation with 0 days notice.

A purchaser may substitute one delegate for another at no extra cost.

Please note that a cancellation must always be confirmed by Global Knowledge in order to be valid.


5.1. Cancellation of courses booked through Global Knowledge

The above cancellation policy (point 5) is not applicable to courses booked through Global Knowledge held with other training providers in Denmark or other countries. We refer to the applicable cancellation policies for the applicable course provider in that country.


5.2. Cancellation of a test

Cancellation of a test is 3 working days otherwise the full fee is payable.


6. Course change

Global Knowledge reserves the right to cancel a course without notice or obligations. Any paid course fee will be refunded or used as payment on later course booking.


7. Terms of payment

a. Public Scheduled Courses

Unless otherwise stipulated by Global Knowledge, fees for all public scheduled courses are payable by the Purchaser fourteen (14) working days prior to course commencement, or at time of order where this is less than fourteen (14) working days before course commencement. If we do not receive payment we reserve the right to cancel the course booking. 

b. Closed Company Courses

Unless otherwise stipulated by Global Knowledge, fees for Closed Company Courses are payable within thirty (30) days from date of invoice, or at time of order where this is less than thirty (30) working days before course commencement. If we do not receive payment we reserve the right to cancel the order. 

All prices are excl. VAT.

 

CISCO Learning Credits Program

Global Knowledge accepts CISCO Learning Credits (CLC) in payment for Cisco authorised training. 

Valid Cisco Learning Credit details must be provided to Global Knowledge, prior to the start date of the course. Global Knowledge reserves the right to cancel any booking should this not happen.

Under the terms of the CISCO Learning Credits Scheme, credits can be used for payment of cancellation charges or transfer fees.  Customers using CISCO Learning Credits to pay for training with Global Knowledge are themselves liable for all cancellation and transfer charges in accordance with the Cancellation and Transfer clause above.


8. Copyrights

All course material, such as equipment, manuals and video that the delegate may receive on / with the course, is protected by copyright and must not be copied. The purchaser agrees indemnify Global Knowledge against any copyright infringement actions as a result of the delegate or purchaser infringing those same copyrights.


9. Responsibility

Global Knowledge cannot be held responsible for the loss or destruction of the delegates ' belongings whilst attending any course purchase through Global Knowledge.


10. Telephone calls and messages

People who need to get in contact with a delegate can call on phone 4488 1800


11. End of the course

Each delegate will receive a certificate for completing the course and under our contractual obligations with many vendors, be asked to complete an on-line evaluation. We would encourage every delegate to complete this evaluation.


12. Language

Please be aware that some courses are delivered in English and many courseware is only in English.


Cookie Control toggle icon