Skip to main Content

Få Tilskud til Kurser om IT fra Kompetencefonde - Se hvordan her!

Her på siden kan du få oplysninger om de industrielle, kommunale, regionale og statslige kompetencefonde, samt andre fonde, der giver tilskud til kurser, så du kan forberede dig på at tage dit næste it-kursus eller certificering.

Afhængigt af hvor du arbejder, og hvilken overenskomst du er omfattet af, kan du være berettiget til et tilskud til kurser fra en af flere kompetencefonde: Den statslige, regionale og kommunale kompetencefond er beregnet til offentligt ansatte, mens den industrielle kompetencefond (IKUF) er til rådighed for privatansatte. De forskellige kompetencefonde gennemgås nedenfor.


Den Kommunale Kompetencefond

Hvem er berettiget til at få tilskud?

Den Kommunale Kompetencefond yder tilskud til kurser for ansatte i kommunerne. Alle medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og en af nedenstående faglige organisationer kan søge om tilskud til et kursus. Disse organisationer gælder:

 • BUPL
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA - Fag og Arbejde
 • Forhandlingskartellet
 • HK KOMMUNAL
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Akademikerne (pr. 1 april 2022)

Hvis du er usikker på, hvilken overenskomst der gælder for dig, skal du tjekke din ansættelseskontrakt. Du kan også spørge din leder, din tillidsrepræsentant eller din HR-afdeling.

Hvad kan fonden dække?

Den Kommunale Kompetencefond dækker 80 % af kursusudgifterne, mens arbejdspladsen betaler de resterende 20 %. Den Kommunale Kompetencefond dækker op til 30.000 kr. ekskl. moms inden for en periode på 12 måneder.

Offentlige uddannelsesinstitutioner er de eneste på positivlisten. Dog kan du stadig søge om at få tilskud til dine IT-kurser og certificeringer. Disse ansøgninger behandles dog individuelt af parterne.

Læs mere her.


Den Regionale Kompetencefond

Hvem er berettiget til at få tilskud?

For at være berettiget til at få tilskud til kurser fra den Regionale Kompetencefond skal du være ansat på regionalt niveau og have en overenskomst/aftale mellem Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og en af følgende organisationer/foreninger:

 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA - Fag og Arbejde
 • HK Kommunal
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Maskinmestrenes Forening
 • Akademikerne (kan søge kompetencemidler fra 1. april 2022)

Du kan finde ud af, hvilken overenskomst der dækker dig, ved at tjekke din ansættelseskontrakt. Du kan også spørge din leder, din tillidsrepræsentant eller din HR-afdeling for flere informationer.

Hvad kan fonden dække?

Den Regionale Kompetencefond kan yde støtte på op til 30.000 kr. om året. På HK Kommunal-området er IT-uddannelser på positivlisten. IT-certificeringer, der giver medarbejderne bevis for at have erhvervet dokumenteret viden og færdigheder i forbindelse med en bestemt teknologi, metode eller et bestemt system, kan også blive finansieret vha. tilskud fra denne fond.

Læs mere her.


Den Statslige Kompetencefond

Hvem er berettiget til at få tilskud?

Hvis du er ansat i staten og er omfattet af de fælles overenskomster mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) - eller Skatteministeriet og Akademikerne, kan du søge om tilskud til dine IT-kurser og certificeringer fra Den Statslige Kompetencefond.

Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du hører under, kan du tjekke din ansættelseskontrakt. Den vil som regel vise navnet på den centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation, der har indgået den overenskomst, som du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling om flere oplysninger om kollektive overenskomster og ordninger.

Denne fond er lavet som supplement til de økonomiske ressourcer, der allerede er til rådighed på statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Omkostningerne omfatter bl.a. kursusgebyrer, kursusmaterialer og transport/indkvartering.


Den Statslige Kompetencefond består af fem puljer, der hver især giver forskellige tilskud. Se oversigten og hvor meget du kan søge nedenfor.


Akademikerne - 5000 kr. pr. kursusdag - højst 25.000 kr. i alt. 

Denne fondspulje er tilgængelig for akademisk personale, der er omfattet af en fælles overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikerne eller andre særskilte statslige aftaler på akademikerområdet. Du kan få et tilskud på 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-point, dog højst 25.000 kr. i alt. Hver ansøger kan modtage op til 100.000 kr. pr. kalenderår og maksimalt 150.000 kr. for hele overenskomstperioden (fra 1. april 2021 til 31. marts 2024). Som medlem af en af disse fagforeninger, hører du under Akademikerne.

Centralorganisationen af 2010 – CO10 - 30.000 kr. om året. 

CO10 er en fond for dem, der er omfattet af en CO10-overenskomst/aftale i henhold til den fælles CFU-overenskomst. Her kan du søge om støtte på op til 30.000 kr. om året. Positivlisten i denne pulje omfatter individuelle, supplerende aktiviteter og kurser med fokus på digitalisering og IT-relaterede emner. Hvis du er medlem af en af disse fagforeninger, er du dækket af CO10-fonden.

Lærernes Centralorganisation – LC - op til 25.000 kr. om året. 

LC-fondspuljen er for personer, der er omfattet af CFU's fælles overenskomst. Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. om året. Der kan ydes støtte til aktiviteter til udvikling af færdigheder, der ikke er opført på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og hvis overenskomstparterne prioriterer den højt. Du hører under LC-fondspuljen, hvis du er medlem af et af disse fagforeninger.

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO HK Stat - op til 25.000 kr. om året. 

Hvis du er omfattet af en HK Stat-overenskomst i henhold til CFU-fællesoverenskomsten, kan du søge om tilskud af OAO HK Stat-fondspuljen. Du kan søge om et tilskud på op til 25.000 kr. om året. Denne fond støtter individuelle, supplerende aktiviteter og kurser med fokus på digitalisering og IT-relaterede emner.

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO Øvrige - op til 25.000 kr. om året. 

OAO's pulje til andre fonde er din finansieringskilde, hvis du er omfattet af en overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten, som ikke omfatter HK Stat. Du kan søge om op til 25.000 kr. i årlig støtte. IT-kvalificering er en af fondens støtteberettigede aktiviteter sammen med individuelle eller supplerende aktiviteter og uddannelse, der fokuserer på digitalisering og IT. Hvis du er medlem af en af disse fagforeninger, kan dine IT-kurser og certificeringer dækkes af OAO HK Stat-fondspuljen.


Industriens Kompetencefond (IKUF)

Hvem er berettiget til at få tilskud?

Hvis du er ansat i den samme virksomhed og er omfattet af en af nedenstående overenskomster, kan du være berettiget til at få tilskud til kurser fra Den Industrielle Kompetencefond, der giver støtte til selvvalgt uddannelse:

 • Industriens Overenskomst (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Industriens Funktionæroverenskomst (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Overenskomst mellem DI og CO-industri for ØRSTED ansatte offshore-medarbejdere (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og NNF (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og NNF (ansættelse i mindst ni måneder).

Spørg din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling, hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du er ansat under.

Kun offentlige it-uddannelsesudbydere kan optræde på IKUF's positivliste. Dog kan du stadig søge om tilskud til dine IT-kurser og certificeringer. Hvis du ansøger om et kursus eller en uddannelse, som ikke er forhåndsgodkendt, vil processen tage længere tid, fordi din ansøgning skal behandles individuelt af organisationen.

Hvad kan fonden dække?

Din indkomst og kursets varighed er afgørende for, hvor meget tilskud du får. Du kan søge om lønkompensation for de antal timer, som din arbejdsgiver har givet dig tilladelse til at tage fri til uddannelse eller studier. Du optjener to uger hvert år. Hvis du ikke har brugt din selvvalgte uddannelse inden for de seneste to år i dit nuværende job, kan du lægge timerne sammen og søge om lønkompensation for op til seks uger af kurset.

Læs mere her.


Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 44 88 18 00 eller send os en mail på DKTrainingGlobalKnowledge@skillsoft.com


KONTAKT OS

Cookie Control toggle icon