Skip to main Content

Certified Information Privacy Professional and Manager prep course + Examen

 • Code training CIPPE-CIPM
 • Duur 4 dagen

Extra betaalopties

 • GTC’s 58 (incl. BTW)

  Global Training Credits: neem contact met ons op voor meer informatie

Klassikale training Prijs

eur3.995,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Class Connect

  Verbind naar een klas in HD

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Nederlands:

Bent u klaar voor de AVG?

In 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Bent u er klaar voor? Een van de verplichtingen die de AVG met zich meebrengt is het aanstellen van een deskundige functionaris voor gegevensbescherming, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd. Deze moet monitoren of wetten en regels worden nageleefd, de interne activiteiten rondom gegevensbescherming beheren, personeel trainen dat gegevens verwerkt, interne audits uitvoeren en meer. Er is veel dat u moet weten, er staat veel op het spel, en met de juiste training en opleiding zijn er ook veel kansen voor professionals in gegevensbescherming.

Met een CIPP/E- en CIPM-certificering laat u zien dat u alle AVG-kennis in huis heeft en weet hoe u kunt zorgen dat alle Europese regels worden nageleefd. Zo maakt u uw gegevensbescherming tot een succes én profiteert u van de carrièrekansen die deze ingrijpende wetgeving met zich meebrengt.

Als u uw CIPP/E-certificering uitbreidt met CIPM, bent u in een unieke positie om aan de DPO-eisen in de AVG te voldoen. De CIPP/E draait om de kennis die een DPO moet hebben over het Europese juridische kader van de wetgeving, en de CIPM bestaat uit de theoretische aspecten die nodig zijn om het gegevensbeschermingsbeleid van een organisatie vorm te geven.

Het CIPP/E-deel van deze training houdt zich bezig met pan-Europese en nationale gegevensbeschermingswetten, de belangrijkste gegevensbeschermingsterminologie en praktische concepten voor de bescherming van persoonsgegevens en grensoverschrijdende gegevensstromen. In het CIPM-deel van deze training laat u zien dat u weet hoe u voor uw organisatie een privacyprogramma kunt opzetten dat werkt. Met andere woorden: dat u hét aanspreekpunt bent voor de dagelijkse gang van zaken rondom gegevensbescherming.

Het CIPP/E- en CIPM-programma is ontwikkeld door de International Association of Privacy Professionals (IAPP), 's werelds grootste community en informatiebron voor de meest uiteenlopende privacyonderwerpen. De CIPP/E-certificering is ISO 17024:2012-geaccrediteerd.

Dit vierdaagse programma gaat in op de principes achter informatieprivacy en privacybeheer in de Europese private sector. Het programma omvat onder meer:

· Officiële digitale IAPP CIPP/E- en CIPM-werkboeken

· Officiële digitale IAPP CIPP/E- en CIPM-tekstboeken (via MyIAPP account onder My Purchase in de map My Ebooks)

· Officiële IAPP CIPP/E- en CIPM-praktijktoetsen

· Vouchers voor het IAPP CIPP/E- en CIPM-certificeringsexamen

· Eenjarig lidmaatschap van de IAPP

Om gebruik te kunnen maken van de lidmaatschapsdiensten van de IAPP, moeten uw contactgegevens aan de IAPP worden verstrekt.

=========================================

English:

Are you GDPR-ready?

The General Data Protection Regulation (GDPR) takes effect in 2018, are you ready for it? Among its mandates is the requirement to appoint a knowledgeable Data Protection Officer (DPO) tasked with monitoring compliance, managing internal data protection activities, training data processing staff, conducting internal audits and more. There’s a lot to know, there’s a lot at stake and there’s a lot of opportunity for data protection professionals with the right training and education.

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 07-10 september, 2020
  • Locatie:
  • Taal: EN

  eur3.995,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 14-17 september, 2020
  • Locatie:

  eur3.995,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 12-15 oktober, 2020
  • Locatie:

  eur3.995,00

  • Methode: Klassikale training
  • Datum: 12-15 oktober, 2020
  • Locatie: Gent - Regus (Gaston Crommenlaan 8)
  • Taal: EN

Doelgroep

Naar boven

Nederlands:

 •  Data Protection Officers / functionarissen gegevensbescherming
 • Advocaten voor gegevensbescherming
 • Recordsmanagers
 • Information Officers / informatiefunctionarissen
 • Compliance Officers / compliancefunctionarissen
 • HR-functionarissen
 • Iedereen die persoonsgegevens gebruikt, verwerkt en onderhoudt

================================

English:

 • Data Protection Officers
 • Data Protection Lawyers
 • Records Managers
 • Information Officers
 • Compliance Officers
 • Human Resource Officers
 • Anyone who uses, processes and maintains personal data

Trainingsdoelstellingen

Naar boven

Nederlands:

In het CIPP/E gedeelte van deze cursus leert u:

 • Gegevensbeschermingswetten
 • Persoonsgegevens
 • Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
 • Persoonsgegevens verwerken
 • Informatieverstrekking
 • De rechten van betrokkenen
 • Beveiliging of verwerking
 • Aansprakelijkheid
 • Internationale gegevensoverdrachten
 • Toezicht en handhaving
 • Naleving

In het CIPM gedeelte van deze cursus leert u:

 • Een bedrijfsvisie creëren
 • Het privacyteam opbouwen
 • Een raamwerk voor het privacyprogramma ontwikkelen en implementeren
 • Communiceren met belanghebbenden
 • Resultaten meten
 • De operationele lifecycle van het privacyprogramma

==========================

English:

In the CIPP/E part of this course you will learn about:

 • Data Protection Laws
 • Personal Data
 • Controllers and Processors
 • Processing Personal Data
 • Information provision
 • Data Subjects 'Rights'
 • Security or Processing
 • Accountability
 • International Data Transfers
 • Super Visions and Enforcement
 • Compliance

In the CIPM part of this course you will learn:

 • How to create a company vision
 • How to structure the privacy team
 • How to develop and implement a privacy program framework
 • How to communicate to stakeholders
 • How to measure performance
 • The privacy program operational lifecycle

Inhoud training

Naar boven

Nederlands:

Module 1: Gegevensbeschermingswetten

Introduceert de belangrijkste Europese gegevensbeschermingswetten en regelgevende instanties, en beschrijft de ontwikkeling in de richting van een geharmoniseerd Europees wettelijk kader.

Module 2: Persoonsgegevens

Definieert en maakt onderscheid tussen de diverse soorten gegevens, zoals persoonsgegevens, anonieme gegevens, pseudo-anonieme gegevens en speciale categorieën.

Module 3: Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Beschrijft de rollen en relaties van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers.

Module 4: Persoonsgegevens verwerken

Definieert de principes van gegevensverwerking en AVG-verwerking, licht de toepassing van de AVG toe en schetst de wettelijke bases voor het verwerken van persoonsgegevens.

Module 5: Informatieverstrekking

Legt uit welke verplichtingen verwerkingsverantwoordelijken hebben bij het verstrekken van informatie over gegevensverwerkingsactiviteiten aan betrokkenen en toezichthouders.

Module 6: De rechten van betrokkenen

Beschrijft de rechten van betrokkenen, de uitoefening van rechten en de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers.

Module 7: Beveiliging of verwerking

Gaat in op de overwegingen en taken van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers bij het garanderen van de beveiliging van persoonsgegevens, en het melden van gegevensinbreuken.

Module 8: Aansprakelijkheid

Onderzoekt aansprakelijkheidsvereisten, beheersystemen voor gegevensbescherming, impactbeoordelingen rondom gegevensbescherming, privacyregels en de rol van de functionaris voor gegevensbescherming.

Module 9: Internationale gegevensoverdrachten

Schetst opties en verplichtingen bij het overdragen van gegevens naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte, de adequaatheid van beslissingen en de geschiktheid van voorzorgsmaatregelen en afwijkingen.

Module 10: Toezicht en handhaving

Omschrijft de rol, bevoegdheden en procedures van toezichthouders, de samenstelling en taken van het Europees Comité voor gegevensbescherming, de rol van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming, en rechtsmiddelen, vorderingen en boetes bij niet-naleving.

Module 11: Naleving

Behandelt de toepassing van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, de juridische basis en de compliance-eisen voor werkgevers bij het verwerken van persoonsgegevens in de praktijk (inclusief het verwerken van werknemersgegevens), toezicht, direct marketing, internettechnologie en communicatie en outsourcing.

CIPM:

 • Een bedrijfsvisie creëren
 • Het privacyteam opbouwen
 • Een raamwerk voor het privacyprogramma ontwikkelen en implementeren
 • Communiceren met belanghebbenden
 • Resultaten meten
 • De operationele lifecycle van het privacyprogramma

==========================

English:

CIPP/E

Module 1: Introduction to privacy program management

Identifies privacy program management responsibilities, and describes the role of accountability in privacy program management.

 

Module 2: Privacy governance


Examines considerations for developing and implementing a privacy program, including the position of the privacy function within the organization, role of the DPO, program scope and charter, privacy strategy, support and ongoing involvement of key functions and privacy frameworks.

 

Module 3: Applicable laws and regulations


Discusses the regulatory environment, common elements across jurisdictions and strategies for aligning compliance with organizational strategy.

 

Module 4: Data assessments


Relates practical processes for creating and using data inventories/maps, gap analyses, privacy assessments, privacy impact assessments/data protection impact assessments and vendor assessments.

 

Module 5: Policies


Describes common types of privacy-related policies, outlines components and offers strategies for implementation.

 

Module 6: Data subject rights


Discusses operational considerations for communicating and ensuring data subject rights, including privacy notice, choice and consent, access and rectification, data portability, and erasure and the right to be forgotten.

 

Module 7: Training and awareness


Outlines strategies for developing and implementing privacy training and awareness programs.

 

Module 8: Protecting personal information


Examines a holistic approach to protecting personal information through privacy by design.

 

Module 9: Data breach incident plans

Provides guidance on planning for and responding to a data security incident or breach.

 

Module 10: Measuring, monitoring and auditing program performance


Relates common practices for monitoring, measuring, analyzing and auditing privacy program performance.

CIPM:

 • How to create a company vision
 • How to structure the privacy team
 • How to develop and implement a privacy program framework
 • How to communicate to stakeholders
 • How to measure performance
 • The privacy program operational lifecycle

Voorkennis

Naar boven
None

Nederlands:

Certified Information Privacy Professional – Europe (CIPP/E):

Met een CIPP/E-certificering laat u zien dat u alle AVG-kennis in huis heeft en weet hoe u kunt zorgen dat alle Europese regels worden nageleefd. Zo maakt u uw gegevensbescherming tot een succes én profiteert u van de carrièrekansen die deze ingrijpende wetgeving met zich meebrengt.

Certified Information Privacy Management (CIPM):

Met een CIPM-certificering laat u zien dat u alle kennis in huis heeft over de manier waarop een gegevensbeschermingsprogramma moet werken binnen een organisatie. Vult u dit aan met een CIPP/E-certificering, dan laat u zien dat u niet alleen een gegevensbeschermingsprogramma kunt beheren, maar ook begrijpt welke wet- en regelgeving hierachter zit.

=====================================

English:

Certified Information Privacy Professional – Europe (CIPP/E):

Achieving a CIPP/E credential shows you have the comprehensive GDPR knowledge, perspective and understanding to ensure compliance and data protection success in Europe—and to take advantage of the career opportunity this sweeping legislation represents.

Certified Information Privacy Management (CIPM):

Achieving a CIPM credential shows that you have a comprehensive knowledge of how data protection programmes should work across an organization. Add a CIPP/E credential and prove that you not only can manage a data protection programme, but you understand the regulations that govern them.

Aanvullende informatie

Naar boven

NB:

 • De cursusmaterialen zijn engelstalig
 •  Het is aangeraden om een laptop/tablet mee te brengen, aangezien er tijdens de cursus oefeningen en/of addtioneel materiaal door de docent kunnen worden verstrekt.

NB:

 • The courseware is in English
 • Please bring your laptop/tablet as the trainer can provide students additional material and exercises during course.
Cookie Control toggle icon