Skip to main Content

Datavisualisatie en Dashboard design

 • Code training DATAVIS
 • Duur 2 dagen

Klassikale training Prijs

eur1.395,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

De hoeveelheid data die we tegenwoordig verzamelen is eindeloos. Om deze data vervolgens bruikbaar te maken voor management en andere besluitvormers moet er eerst wel iets mee gebeuren. Doordat ons menselijke brein visueel is ingesteld hebben we met datavisualisatie een krachtig hulpmiddel om data sneller te analyseren, interpreteren en delen. Het stelt uw organisatie in staat om veranderingen in het gedrag van uw klanten, bedrijfsprocessen of markten sneller te signaleren en hierop in te spelen.

Tijdens deze training leert u hoe u gegevens effectief visualiseert, zodat belangrijke resultaten niet aan de aandacht ontsnappen. U gaat zelf aan de slag met visualisaties, zodat u de ontwerpprincipes direct zelf leert toepassen.

>

The amount of data we collect today is endless. To make this data useful for management and other decision makers, we have to process or visualise it first, so that it's readable. Our human brain is visually oriented, which means that data visualisation is a powerful tool to analyze, interpret and share data more quickly. It enables your organisation to quickly identify and respond to changes in customer behaviour, business processes or markets.

In this training course, you will learn how to visualise data effectively, so that important results don't escape your notice. You will work with visualisations yourself and learn to apply design principles directly.

  • Methode: Klassikale training
  • Data: 02 september, 2022 | 09 september, 2022

   Startgarantie

  • Locatie: Nieuwegein NBC (Blokhoeve 1)
  • Taal: EN

  eur1.395,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Data: 02 september, 2022 | 09 september, 2022

   Startgarantie

  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal
  • Taal: EN

  eur1.395,00

  • Methode: Klassikale training
  • Data: 02 september, 2022 | 09 september, 2022
  • Locatie: Mechelen (Battelsesteenweg 455-B)
  • Taal: EN
  • Methode: Klassikale training
  • Data: 21 november, 2022 | 28 november, 2022

   Startgarantie

  • Locatie: Nieuwegein NBC (Blokhoeve 1)

  eur1.395,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Data: 21 november, 2022 | 28 november, 2022

   Startgarantie

  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.395,00

Doelgroep

Naar boven

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die data sneller wil begrijpen en analyseren en op een effectieve manier wil communiceren.

This training course is developed for anyone who would like to understand and analyse data more quickly and communicate that data more clearly.

Trainingsdoelstellingen

Naar boven
 • Deze cursus is een praktische cursus, waar u zelf aan de slag gaat met data. Belangrijk is dat u de meest geschikte visualisatievorm kiest zodat uw organisatie de juiste conclusies kan maken.
 • Belangrijk in deze training is dat deze software-onafhankelijk word gegeven en geschikt is voor ieder tool waarmee u werkt (denk aan Cognos, PowerBI, SAS, Tableau, Excel etc.)
 • Deze cursus geeft uw organisatie inzicht in een gebruikersvriendelijk dashboard en weet deze zo te presenteren dat men de juiste besluiten kan maken.

>

 • This course is also practical, so you will work with data hands-on. You will learn to choose the most appropriate visualisation form, so your organization can easily read the data and draw the right conclusions.
 • This training course is given software-independently and is suitable for any tool you work with (e.g. Cognos, PowerBI, SAS, Tableau or Excel)
 • This course teaches the insight into what makes a user-friendly dashboard and the skills to make it readable and comprehensible, so that the right decisions can be made by leaders and management.

 

Inhoud training

Naar boven

De training is onderverdeeld in 4 onderdelen. Ieder onderdeel bestaat uit zowel uitleg als praktijkopdrachten.

Onderdeel 1: Visueel en Kwantitatief denken

 • Wat is datavisualisatie en waar komt het vandaan?
 • Hoe verwerken onze hersenen visuele informatie?
 • Welke type data hebben we en hoe kunnen we deze het beste visualiseren?

Onderdeel 2: Effectief visualiseren van data

 • Hoe maakt u data eenvoudig en begrijpelijk leesbaar?
 • Wat zijn de basisprincipes en richtlijnen?
 • Wat zijn de belangrijkste valkuilen in datavisualisatie?

Onderdeel 3: Bouwstenen van datavisualisaties

 • Uit welke basisblokken bestaan datavisualisaties?
 • Wanneer kunt u beter een tabel gebruiken en wanneer een grafiek?
 • Welk type tabel/grafiek werkt het beste in een bepaalde situatie?
 • Hoe maakt u een samengestelde visualisatie: het management dashboard?

Onderdeel 4:

 • Hoe zit het datavisualisatie proces in elkaar?
 • Argumenteren met data: data storytelling.
 • Afspraken maken binnen uw organisatie: de datavisualisatie stijlgids.

>

The training is divided into four parts. Each consists of both theory and practical assignments.

Part 1: Visual and Quantitative Thinking

 • What is data visualisation and where does it come from?
 • How does our brain process visual information?
 • What type of data do we have and how can we best visualize it?

Part 2: Visualising data effectively

 • How do you make data easy and understandable to read?
 • What are the basic principles and guidelines?
 • What are the main pitfalls in data visualisation?

Part 3: Building blocks of data visualizations

 • Which basic blocks do data visualisations consist of?
 • When is it better to use a table and when a graph?
 • What type of table/graph works best in a given situation?
 • How do you create a composite visualisation, the management dashboard?

Part 4:

 • What is the data visualisation process like?
 • Arguing with data, data storytelling.
 • Making agreements within your organisation, the data visualization style guide.

Voorkennis

Naar boven

Er is geen specifieke voorkennis nodig.

>

No prior training course or knowledge required.

Vervolgtrainingen

Naar boven
 • BDF, Big Data Fundamentals
 • DATE, Data and Technology in depth
 • DATALIT, Data Literacy
 • VS, Visual Storytelling
 • ZT, Zakelijk Tekenen

 

Voor vervolgstudie wordt het volgende aanbevolen: