Skip to main Content

Microsoft Azure Architect Technologies avondtraining

 • Code training M-AZ303AV
 • Duur 4 dagen

Andere trainingsmethoden

Klassikale training Prijs

eur695,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Deze avondtraining is gebaseerd op de "gewone" training van Microsoft. Door deze training over 4 weken te smeren, wordt deze in 4 avonden geleverd. Tijdens deze avonden zullen de trainers de onderwerpen van die week bespreken, eventueel met behulp van een demo verduidelijken en uitleg geven over de lastige concepten. Van de deelnemer wordt verwacht dat in de tussenliggende dagen en avonden kan worden gestudeerd en dat de oefeningen kunnen worden gedaan.Hiertoe is een studiewijzer opgesteld die daarbij helpt. Iedere deelnemer krijgt het originele electronische Microsoft cursusmateriaal en een hands-on oefen omgeving. Bovendien is het examen inbegrepen dat op een later moment kan worden geboekt.

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include virtualization, automation, networking, storage, identity, security, data platform, and application infrastructure. This course outlines how decisions in each theses area affects an overall solution.

 

  • Methode: Virtueel leren
  • Data: 08 februari, 2022 | 15 februari, 2022 | 22 februari, 2022 | 01 maart, 2022
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur695,00

Doelgroep

Naar boven

This course is for IT Professionals with expertise in designing and implementing solutions running on Microsoft Azure. You should have broad knowledge of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data platform, budgeting, and governance. Azure Solution Architects use the Azure Portal and as they become more adept they use the Command Line Interface. Candidates must have expert-level skills in Azure administration and have experience with Azure development processes and DevOps processes.

 

Trainingsdoelstellingen

Naar boven
After completing this course, students will be able to:
 • Secure identities with Azure Active Directory and users and groups.
 • Implement identity solutions spanning on-premises and cloud-based capabilities
 • Apply monitoring solutions for collecting, combining, and analyzing data from different sources.
 • Manage subscriptions, accounts, Azure policies, and Role-Based Access Control.
 • Administer Azure using the Resource Manager, Azure portal, Cloud Shell, and CLI.
 • Configure intersite connectivity solutions like VNet Peering, and virtual network gateways.
 • Administer Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

 

Inhoud training

Naar boven

Module 1: Implement VMs for Windows and Linux

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. This module includes:

 • Select Virtual Machine Size
 • Configure High Availability
 • Implement Azure Dedicated Hosts
 • Deploy and Configure Scale Sets
 • Configure Azure Disk Encryption
After completing this module, students will be able to:
 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Understand High Availability options for VMs in Azure

Module 2: Automate Deployment and Configuration of Resources

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

 • Azure Resource Manager Templates
 • Save a Template for a VM
 • Evaluate Location of New Resources
 • Configure a Virtual Hard Disk Template
 • Deploy from a Template
 • Create and Execute an Automation Runbook
After completing this module, students will be able to:
 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use ARM Templates to deploy resources.
 • Create and Execute an Automation Runbook
 • Deploy an Azure VM from a VHD
 • Understand Azure encryption technologies

Module 3: Implement Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

 • Virtual Network Peering
 • Implement VNet Peering
After completing this module, students will be able to:
 • Connect services with Virtual Network Peering
 • Configure VNet Peering
 • Understand Service Chaining
 • Modify or delete VNet Peering

Module 4: Implement Load Balancing and Network Security

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

 • Implement Azure Load Balancer
 • Implement an Application Gateway
 • Understand Web Application Firewall
 • Implement Azure Firewall
 • Implement Azure Front Door
 • Implementing Azure Traffice Manager
 • Implement Network Security Groups and Application Security Grou
 • Implement Azure Bastion
After completing this module, students will be able to:
 • Select a Load Balancer solution
 • Configure Application Gateway
 • Implement Azure Firewall
 • Create an Azure Front Door
 • Understand Traffic Manager routing methods
 • Configure Network Security Groups (NSGs)

Module 5: Implement Storage Accounts

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Managing Storage
 • Accessing Blobs and Queues using AAD
 • Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks
After completing this module, students will be able to:
 • Understand Storage Account services and types
 • Configure Blob storage, accounts, containers, and access tiers
 • Implement Shared Access Signatures
 • Understand Azure Storage firewalls and virtual networks

Module 6: Implement Azure Active Directory

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

 • Overview of Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Domains and Custom Domains
 • Azure AD Identity Protection
 • Implement Conditional Access
 • Configure Fraud Alerts for MFA
 • Implement Bypass Options
 • Configure Trusted IPs
 • Configure Guest Users in Azure AD
 • Manage Multiple Directori
After completing this module, students will be able to:
 • Understand how Multiple AAD organizations interact
 • Add Guest Users to Azure AD
 • Configure Location Condition Configuration
 • Configure Azure MFA settings
 • Implement Conditional Access Azure MFA

Module 7: Implement and Manage Azure Governance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

 • Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
 • Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
 • Role-Based Access Control (RBAC) Roles
 • Azure AD Access Reviews
 • Implement and Configure an Azure Policy
 • Azure Blueprints
After completing this module, students will be able to:
 • Understand Resource Group 0rganization
 • Understand how RBAC works
 • Create an Azure AD access review
 • Create and manage policies to enforce compliance
 • Create a Blueprint

Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities

In this module, you will learn how to install and configure Azure AD Connect and implement Azure AD Connect Health.

 • Install and Configure Azure AD Connect
 • Configure Password Sync and Password Writeback
 • Configure Azure AD Connect Health
After completing this module, students will be able to:
 • Implement Azure AD seamless Single Sign-On
 • Perform an Azure AD Connect installation
 • Implement Azure AD Connect Health

Module 9: Manage Workloads in Azure

In this module, you will learn how to migrate workloads using Azure Migrate, perform VMware agent-based and agent-less migrations, and perform Azure Backup and Azure Site Recovery.

 • Migrate Workloads using Azure Migrate
 • VMware - Agentless Migration
 • VMware - Agent-Based Migration
 • Implement Azure Backup
 • Azure to Azure Site Recovery
 • Implement Azure Update Management
After completing this module, students will be able to:
 • Understand agent-based migration architecture
 • Prepare for Azure for migration
 • Prepare an on-premises VMware environment
 • Understand Azure VM backup architecture
 • Manage updates and patches for Azure VMs

Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Workbooks, Azure Alerts, Network Watcher, Azure Service Health, Azure Application Insights.

 • Azure Infrastructure Security Monitoring
 • Azure Monitor
 • Azure Workbooks
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Azure Service Health
 • Monitor Azure Costs
 • Azure Application Insights
 • Unified Monitoring in Azure

Module 11: Manage Security for Applications

In this module, you will learn about Azure Key Vault and implementing authentication using Azure Managed Identities.

 • Azure Key Vault
 • Azure Managed Identity
After completing this module, students will be able to:
 • Explain Key Vault uses such as screts, key, and Cerficate management
 • Use Managed Identities with Azure resources

Module 12: Implement an Application Infrastructure

In this module, you will learn how to create an App Service web App for Containers, create and configure an App Service Plan, and create and manage Deployment Slots.

 • Create and Configure Azure App Service
 • Create an App Service Web App for Containers
 • Create and Configure an App Service Plan
 • Configure Networking for an App Service
 • Create and Manage Deployment Slots
 • Implement Logic Apps
 • Implement Azure Functions
After completing this module, students will be able to:
 • Configure an Azure App Service
 • Create an App Service Plan
 • Create a Workflow using Azure Logic Apps
 • Create a Function App

Module 13: Implement Container-Based Applications

In this module, you will learn how to run Azure Container instances and how to deploy Kubernetes with AKS.

 • Azure Container Instances
 • Configure Azure Kubernetes Service
After completing this module, students will be able to:
 • Run Azure Container instances
 • Deploy Kubernetes with AKS

Module 14: Implement NoSQL Databases

In this module, you will learn about Azure Table Storage and recommend options for CosmsoDB APIs.

 • Configure Storage Account Tables
 • Select Appropriate CosmosDB APIs
After completing this module, students will be able to:
 • Outline the Table Service Data Model
 • Understand options for Azure Cosmos DB
 • Understand high availability using CosmosDB

Module 15: Implement Azure SQL Databases

In this module, you will create an Azure SQL Database single database, create an Azure SQL Database Managed Instance, and review high-availability and Azure SQL database.

 • Configure Azure SQL Database Settings
 • Implement Azure SQL Database Managed Instances
 • High-Availability and Azure SQL Database
After completing this module, students will be able to:
 • Create an Azure SQL Database single database
 • Create an Azure SQL Database Managed Instance
 • Recommend high-availability architectural models used in Azure SQL Database

 

Voorkennis

Naar boven

Successful Azure Solution Architects start this role with experience on operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking.

 • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
 • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
 • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert