Skip to main Content

Certified Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) Professional + Examen

 • Code training CBIO
 • Duur 2 dagen

Klassikale training Prijs

eur1.295,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Voorheen hadden alle bestuurslagen binnen de overheid nog een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze baselines waren (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en lopen achter op de actuele ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002). Om de informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is er behoefte aan een eenduidige en herkenbare stevige basis voor de gehele overheid. Voor een veilige digitale overheid. De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO.

De training Certified BIO Professional is een 2-daagse klassikale examen training. De training is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit BIO normenkader is verplicht voor de Nederlandse Overheid, dus inclusief gemeenten, wateren, ministeries en alle overige overheid organen. Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor overheden. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en kennisdeling op het gebied van informatiebeveiliging.

De training sluit aan op de IBD denkwijze en laat deelnemers de IBD handreikingen en tools door middel van praktijkopdrachten gebruiken.

  • Methode: Klassikale training
  • Datum: 31 mei-01 juni, 2023

   Startgarantie

   Last Minute

  • Locatie: Zoetermeer (Danny Kayelaan 20)

  eur971,25

  • Methode: Klassikale training
  • Datum: 21-22 augustus, 2023
  • Locatie: Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18)

  eur1.295,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 20-21 september, 2023
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.295,00

Doelgroep

Naar boven
De doelgroep betreft personen die binnen de overheid vanuit hun functie zich bezig houden met informatiebeveiliging (BIO). Hierbij valt te denken aan de CISO, Information Security Officer, DPO en een Functionaris Gegevensbescherming. De training gaat met name in op hoe je de BIO binnen jouw organisatie praktisch implementeert (information security management). Maar is ook geschikt voor medewerkers die hier operationeel bij betrokken zijn. Voor het uitvoeren van operationele taken is kennis van de BIO ook van belang. De training is daarmee ook relevant voor onder andere helpdesk functies, werkplek beheerders en medewerkers die de toegang tot systemen beheren.

Trainingsdoelstellingen

Naar boven

Wanneer deelnemers Certified BIO Professional gecertificeerd zijn kunnen zij aantonen dat ze theoretisch kennis van de BIO hebben en in staat zijn hier praktische invulling aan te geven. Dit kan hun helpen in de huidige functie of bij een toekomstige functie bij een andere organisatie. Voor functies in het bedrijfsleven kan de certificering ook van meerwaarde zijn. Dit geldt met name voor bedrijven die met, of voor, de Nederlandse overheid werken.

Na afloop van de training heeft de deelnemer:

 • Kennis van informatiebeveiligingsprincipes
 • Kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 • Vertaling van de BIO naar de Praktijk
 • Theoretisch en praktijkkennis is aantoonbaar (Certificering)

Inhoud training

Naar boven

De training Certified BIO Professional speelt in op een brede behoefte. Een behoefte die in toenemende mate groeit. De noodzaak om informatiebeveiliging binnen de overheid uniform, gestructureerd en toetsbaar te organiseren wordt alom erkend. Initiatieven als de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) werken hard om deze behoefte te vertalen naar praktische handreikingen en andere hulpmiddelen. De training Certified BIO Professional is een ondersteunend middel om bij te dragen aan de professionalisering van het managen van informatiebeveiliging bij overheid conform de BIO.

Waarom nu!

De training is actueel omdat de BIO de opvolger is van diverse andere Baselines Informatiebeveiliging van de overheid. Per 1 januari 2018 is de BIO verplicht voor heel de Nederlandse overheid. Niet elke overheidsorganisatie voldoet momenteel aan de BIO. “Voldoen” betekend ook in de toekomst blijven voldoen aan de BIO. Dit vraagt om doorlopende inspanning van een organisatie die zelf aan verandering onderhevig is. Deze training helpt medewerkers om de BIO cyclisch in te richten en waarmee “Voldoen aan de BIO” aantoonbaar wordt. 

CBP is gerelateerd aan
Ook is er een relatie te leggen met andere onderwerpen, zoals:

 • Privacy: Kennis van de BIO helpt overheid om privacy conform het BIO normenkader te borgen en te voldoen aan de Europese privacy wetgeving (AVG).
 • Digitale Identiteit: Dit onderwerp gaat over het online en offline vaststellen van iemands identiteit en is hiermee verbonden met het onderwerp informatiebeveiliging en de BIO.
 • Werken als één overheid: Voorheen waren er voor verschillende overheidsonderdelen, verschillende normenkaders. Voor gemeentes was dit de BIG, voor het Rijk de BIR, voor de provincie de IBI en voor de waterschappen de BIWA. De BIO heeft al deze losse normenkaders vervangen. Het BIO normenkader is daarmee vanuit het perspectief van informatiebeveiliging dé stap naar werken als één overheid.
 • GGI: Het BIO normenkader draagt bij aan een beter beveiligde digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden veiliger wordt.

 

Voorkennis

Naar boven
Geen voorkennis noodzakelijk

Wanneer deelnemers Certified BIO Professional gecertificeerd zijn kunnen zij aantonen dat ze theoretisch kennis van de BIO hebben en in staat zijn hier praktische invulling aan te geven. Dit kan hun helpen in de huidige functie bij de gemeente of bij een toekomstige functie bij een andere gemeente. De BIO is op de gehele Nederlandse overheid van toepassing. Certificering heeft daarmee ook een toegevoegde waarde bij een toekomstige andere overheidsfunctie. Voor functies in het bedrijfsleven kan de certificering ook van meerwaarde zijn. Dit geldt met name voor bedrijven die met, of voor, de Nederlandse overheid werken.

nl-nl

Cookie Control toggle icon