Skip to main Content

Certified BIO Professional (CBP®) Foundation - Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) + examen

 • Code training CBIO
 • Duur 2 dagen

Klassikale training Prijs

eur1.345,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Met deze 2-daagse examen training Certified BIO Professional Foundation verkrijg je de gewenste kennis over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Je leert bij te dragen aan de professionalisering van het managen van informatiebeveiliging volgens de standaarden van BIO.

  • Methode: Klassikale training
  • Datum: 06-07 mei, 2024

   Startgarantie

  • Locatie: Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100)

  eur1.345,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 06-07 mei, 2024

   Startgarantie

  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.345,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 21-22 augustus, 2024
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.345,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 04-05 november, 2024
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.345,00

Doelgroep

Naar boven
De doelgroep betreft personen die binnen de overheid vanuit hun functie zich bezig houden met informatiebeveiliging (BIO). Hierbij valt te denken aan de CISO, Information Security Officer, DPO en een Functionaris Gegevensbescherming. De training gaat met name in op hoe je de BIO binnen jouw organisatie praktisch implementeert (information security management). Maar is ook geschikt voor medewerkers die hier operationeel bij betrokken zijn. Voor het uitvoeren van operationele taken is kennis van de BIO ook van belang. De training is daarmee ook relevant voor onder andere helpdesk functies, werkplek beheerders en medewerkers die de toegang tot systemen beheren.

Trainingsdoelstellingen

Naar boven

Wanneer deelnemers Certified BIO Professional gecertificeerd zijn kunnen zij aantonen dat ze theoretisch kennis van de BIO hebben en in staat zijn hier praktische invulling aan te geven. Dit kan hun helpen in de huidige functie of bij een toekomstige functie bij een andere organisatie. Voor functies in het bedrijfsleven kan de certificering ook van meerwaarde zijn. Dit geldt met name voor bedrijven die met, of voor, de Nederlandse overheid werken.

Na afloop van de training heeft de deelnemer:

 • Kennis van informatiebeveiligingsprincipes
 • Kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 • Vertaling van de BIO naar de Praktijk
 • Theoretisch en praktijkkennis is aantoonbaar (Certificering)

Inhoud training

Naar boven

De training Certified BIO Professional speelt in op een brede behoefte. Een behoefte die in toenemende mate groeit. De noodzaak om informatiebeveiliging binnen de overheid uniform, gestructureerd en toetsbaar te organiseren wordt alom erkend. Initiatieven als de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) werken hard om deze behoefte te vertalen naar praktische handreikingen en andere hulpmiddelen. De training Certified BIO Professional is een ondersteunend middel om bij te dragen aan de professionalisering van het managen van informatiebeveiliging bij overheid conform de BIO.

Waarom nu!

De training is actueel omdat de BIO de opvolger is van diverse andere Baselines Informatiebeveiliging van de overheid. Per 1 januari 2018 is de BIO verplicht voor heel de Nederlandse overheid. Niet elke overheidsorganisatie voldoet momenteel aan de BIO. “Voldoen” betekend ook in de toekomst blijven voldoen aan de BIO. Dit vraagt om doorlopende inspanning van een organisatie die zelf aan verandering onderhevig is. Deze training helpt medewerkers om de BIO cyclisch in te richten en waarmee “Voldoen aan de BIO” aantoonbaar wordt. 

CBP is gerelateerd aan
Ook is er een relatie te leggen met andere onderwerpen, zoals:

 • Privacy: Kennis van de BIO helpt overheid om privacy conform het BIO normenkader te borgen en te voldoen aan de Europese privacy wetgeving (AVG).
 • Digitale Identiteit: Dit onderwerp gaat over het online en offline vaststellen van iemands identiteit en is hiermee verbonden met het onderwerp informatiebeveiliging en de BIO.
 • Werken als één overheid: Voorheen waren er voor verschillende overheidsonderdelen, verschillende normenkaders. Voor gemeentes was dit de BIG, voor het Rijk de BIR, voor de provincie de IBI en voor de waterschappen de BIWA. De BIO heeft al deze losse normenkaders vervangen. Het BIO normenkader is daarmee vanuit het perspectief van informatiebeveiliging dé stap naar werken als één overheid.
 • GGI: Het BIO normenkader draagt bij aan een beter beveiligde digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden veiliger wordt.

 

Voorkennis

Naar boven
Geen voorkennis noodzakelijk

Wanneer deelnemers Certified BIO Professional gecertificeerd zijn kunnen zij aantonen dat ze theoretisch kennis van de BIO hebben en in staat zijn hier praktische invulling aan te geven. Dit kan hun helpen in de huidige functie bij de gemeente of bij een toekomstige functie bij een andere gemeente. De BIO is op de gehele Nederlandse overheid van toepassing. Certificering heeft daarmee ook een toegevoegde waarde bij een toekomstige andere overheidsfunctie. Voor functies in het bedrijfsleven kan de certificering ook van meerwaarde zijn. Dit geldt met name voor bedrijven die met, of voor, de Nederlandse overheid werken.

Een examenvoucher is inbegrepen bij deze training

Cookie Control toggle icon