Skip to main Content

Certified Information Privacy Manager + Examen

Nederlands:

 In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U maakt kennis met gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy  en met de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht op informatiebeveiliging. Denk hierbij onder meer aan raamwerken, controle-instrumenten en identiteits- en toegangsbeheer. Ook doet u kennis op over online-privacy, dat sterk gerelateerd is aan het gebruik van persoonsgegevens op websites en voor andere internettechnologieën.

U leert hoe u een privacyprogramma opzet op organisatieniveau, een raamwerk ontwikkelt en implementeert en resultaten verzamelt om de effectiviteit van het programma te meten. De cursus heeft een interactieve opbouw, waarbij u het geleerde in de praktijk brengt via levensechte scenario's. Hierbij beoordeelt u de praktische uitvoering van het privacyprogramma door middel van de privacy-lifecycle: beoordelen, beveiligen, handhaven en reageren

Het  CIPM-programma is ontwikkeld door de International Association of Privacy Professionals (IAPP), 's werelds grootste community en informatiebron voor de meest uiteenlopende privacyonderwerpen.

Dit tweedaagse programma gaat in op de principes achter informatieprivacy en privacybeheer in de Europese private sector. Het programma omvat onder meer:

· Officiële digitale IAPP  CIPM-werkboeken

· Officiële digitale IAPP CIPM-tekstboeken

· Officiële IAPP CIPM-praktijktoetsen

· Voucher voor het IAPP  CIPM-certificeringsexamen

· Eenjarig lidmaatschap van de IAPP

Om gebruik te kunnen maken van de lidmaatschapsdiensten van de IAPP, moeten uw contactgegevens aan de IAPP worden verstrekt.

====================================

English:

In this course, you will gain foundational knowledge on concepts of privacy and data protection laws and practice. You will learn common principles and approaches to privacy as well as understand the major privacy models employed around the globe. An introduction to information security concepts and information security management and governance will be covered including frameworks, controls, and identity and access management. You will also learn about online privacy as it relates to using personal information on websites and other internet-related technologies.

You will learn how to create a privacy program at an organizational level, develop and implement a framework, and establish metrics to measure program effectiveness. In an interactive format applying practices to a real-world scenario, you will review privacy program practices through the privacy life cycle: assess, protect, sustain and respond.

The CIPM program was developed by the International Association of Privacy Professionals (IAPP), which is the world’s largest comprehensive global information privacy community and resource.

This two-day programme covering the principals of information privacy and privacy management in the EU private-sector includes:

 • Official digital IAPP CIPM Participant Guides
 • Official digital IAPP CIPM Textbooks
 • Official IAPP  CIPM Practice Tests
 • IAPP CIPM Certification Exam Vouchers
 • One-Year IAPP Membership
 • Your contact information must be provided to the IAPP for membership services fulfilment

  Methode

  • Class Connect

   Verbind naar een klas in HD

  • E-learning (in je eigen tempo)

   Elektronisch leren in je eigen tempo

  • Klassikale training

   Klassikaal leren

  • Op locatie klant

   Op locatie klant

  • Virtueel leren

   Virtueel leren

  6 Cursussen gevonden

   • Startgarantie

   eur2.295,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 05-06 juni, 2024
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal
   • Startgarantie

   eur2.295,00

   eur2.295,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 09-10 oktober, 2024
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur2.295,00

   eur2.295,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 05-06 februari, 2025
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur2.295,00

  Vraag een datum of locatie aan voor deze training

  Cookie Control toggle icon