Skip to main Content

BiSL® Next

BISL & BiSL® Next trainingen

De Business Information Services Library (BiSL) biedt een framework om IT aan te laten sluiten op het bedrijfsproces. Juist deze aansluiting is vaak niet optimaal. Het BiSL-procesmodel biedt u inzicht in alle hoofdprocessen en de relaties tussen deze processen. Zo krijgt u aanknopingspunten om processen te verbeteren, onder meer via Best Practices en één uniforme terminologie die u kunt gebruiken.