Skip to main Content

Voorwaarden AWS Bundels

  • Dit aanbod geldt alleen voor trainingen in de open inschrijving
  • Om in aanmerking te komen voor de bundelaanbiedingen dienen de bijbehorende trainingen gelijktijdig besteld te worden
  • Deze actie is geldig voor alle trainingen die door Global Knowledge uitgeleverd worden op één van de Global Knowledge-locaties in Nieuwegein, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Drachten, Groningen, Rotterdam, Zoetermeer, Maastricht of Zwolle
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van deze actie in combinatie met andere promoties, kortingsregelingen of partnerovereenkomsten
  • Registratie en deelname aan de actie geschiedt op persoonlijke titel
  • Bij annulering van één van de trainingen door de deelnemer vervalt het recht op deze actie
  • Alle trainingen die binnen de AWS bundels vallen dienen binnen één jaar te worden afgerond
  • Global Knowledge behoudt zich het recht voor om op elk moment de actie te wijzigen of stop te zetten
  • Op alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van Global Knowledge van toepassing
  • In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet worden voorzien, beslist de directie van Global Knowledge
 
Cookie Control toggle icon