Skip to main Content
Persbericht

Marktleider digitale leeroplossingen Skillsoft maakt debuut op de New York Stock Exchange

Global Knowledge
  • Datum: 14 June, 2021
  • Ongeëvenaard wereldwijd bereik met circa 70% van de Fortune 1000, klanten in meer dan 160 landen en meer dan 45 miljoen cursisten wereldwijd
  • Terugkerende omzet met ongeveer 98% van de omzet van zakelijke klanten op gebieden als management, business en technologie 
  • Sterke balans en financiële flexibiliteit om het bedrijf opnieuw te positioneren voor organische groei & acquisitie; Totale adresseerbare markt van $28 miljard zal naar verwachting groeien tot $45 miljard in de komende vijf jaar
  • Wereldwijd het grootste portfolio van premium leerinhoud: Percipio. Percipio is een bekroond, AI-gestuurd, leerplatform waarmee organisaties zich voorbereiden op de toekomst.
  • Leiderschapsteam en raad van bestuur van wereldklasse met bewezen staat van dienst in digitale leerwereld

BOSTON – 14 juni 2021 – Skillsoft Corp. (NYSE: SKIL) (“Skillsoft” of het “Bedrijf”), een marktleider op het gebied van digitale bedrijfstrainingen, heeft vandaag haar debuut gemaakt op de New Yorkse Stock Exchange (NYSE) onder onder het tickersymbool “SKIL”. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Het debuut op de beurs volgt op de afronding van de fusie van Software Luxembourg Holding S.A. met Churchill Capital Corp II en de samenvoeging met Global Knowledge Training LLC (“Global Knowledge”) op 11 juni 2021. De gecombineerde organisatie staat nu bekend als Skillsoft. 

Skillsoft maakt medewerkers toekomstproof

De gecombineerde organisatie Skillsoft gaat verder als één van de grootste en meest winstgevende organisaties voor digitale leeroplossingen in de branche. Skillsoft maakt medewerkers toekomstproof en voorziet ze van vaardigheden voor de banenmarkt van morgen. De organisatie bedient een blue-chip klantenbestand, wat voor ongeveer 70% bestaat uit leden van de Fortune 1000. Skillsoft heeft klanten in meer dan 160 landen en meer dan 45 miljoen cursisten over de hele wereld. 

Skillsoft beschikt over een wereldwijd verkoopteam en een goede balans. De organisatie bevindt zich in een goede positie voor het stimuleren van groei en waardecreatie, zowel organisch als door acquisities in de snelgroeiende digitale educatieve branche.

Jeffery R. Tarr, CEO van Skillsoft, zegt: “Als het nieuwe Skillsoft zullen we verder bouwen op onze zakelijke trainingsoplossingen om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op de toekomst. Samen met Global Knowledge zullen we onze klanten voorzien van ongeëvenaarde educatieve technologieën en een uitgebreid portfolio van eersteklas leeroplossingen. Daaronder valt ook een uitgebreid curriculum voor developers. Dat alles wordt samengevat op een open leerplatform. Met een ongeëvenaard wereldwijd bereik en de financiële flexibiliteit om aanhoudende organische en verworven groei te stimuleren, zien we enorme kansen om onze capaciteiten uit te breiden. We willen onze leidende positie versterken en waarde te creëren voor onze aandeelhouders, klanten, cursisten, teamleden en andere belanghebbenden.”

Samenvoeging met Global Knowledge

Het gecombineerde Skillsoft bevat vooruitstrevende, on-demand, virtuele en door cursusleiders gegeven trainingen. Het bevat een gevarieerd leermodel dat de betrokkenheid en terugkomst van cursisten drastisch verhoogt en de beheersing van nieuwe vaardigheden stimuleert. Door middel van de samenvoeging met Global Knowledge heeft Skillsoft inhoud geautoriseerd. De organisatie gaat trainingspartnerschappen aan met enkele van 's werelds meest iconische technologiemerken, waaronder Amazon Web Services, Cisco, Google, IBM, ITIL, Microsoft, Red Hat en VMware. De flexibele oplossingen van het bedrijf stimuleren zakelijke impact, aantoonbare gedragsverandering en organisatorische productiviteit, ondersteund door een 20-jarige staat van dienst in het genereren van return on investment op schaal.

Michael S. Klein, voorzitter van de raad van bestuur van Skillsoft en voorzitter en CEO van Churchill Capital Corp II, zegt: “De combinatie van Skillsoft en Global Knowledge biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor bijkomende en verbeterde verkoopmogelijkheden en beter klantenbehoud. Het creëert ook een krachtige platform om consolidatie te stimuleren in een snelgroeiende en sterk gefragmenteerde industrie met een totale adresseerbare markt van $28 miljard. We zijn er trots op de overgang van Skillsoft naar een beursgenoteerd bedrijf te ondersteunen en kijken uit naar de voortdurende evolutie van het bedrijf, naarmate het profiteert van sterke seculaire groeimotoren en een waardeverhogende fusie- & acquisitiestrategie uitvoert.”

Prosus N.V. (“Prosus”), een wereldwijde groep voor consumenten en een van de grootste technologie-investeerders ter wereld, heeft $500 miljoen geïnvesteerd in Skillsoft via een strategische aandeleninvestering.

Patrick Kolek, de nieuw aangestelde bestuursvoorzitter en COO van Prosus bij Skillsoft, zegt: "Skillsoft bevindt zich in een goede positie om digitale bedrijfstrainingen wereldwijd te transformeren in een tijd waarin bedrijven zich richten op het afstemmen van ontwikkelingsmogelijkheden op flexibele en individuele manieren. We zijn verheugd dat het nieuwe Skillsoft officieel is en we kijken ernaar uit om aan de toekomst van de organisatie te bouwen.”

Management en Board of Directors

Naast Jeff Tarr wordt Skillsoft geleid door een executive team met een grote expertise op het gebied van software, bedrijfsontwikkeling en financiën. Zoals eerder aangekondigd, bestaat dit team uit Michelle Boockoff-Bajdek, Chief Marketing Officer; Sarah Hilty, Chief Legal Officer; Ryan Murray, Chief Accounting Officer en interim Chief Financial Officer; Mark Onisk, Chief Content Officer; Apratim Purakayastha, Chief Technology Officer; Eric Stine, Chief Revenue Officer; en Richard Walker, Chief Corporate Strategy en Development Officer en President, SumTotal. Lees meer over het management op deze pagina.

De raad van bestuur van Skillsoft bestaat uit negen leden die tientallen jaren ervaring in de sector inbrengen op het gebied van onderwijs, digitaal leren, de B2B- en B2C-sectoren, strategische planning, marketing, detailhandel, financiën, kapitaalmarkten en fusies en overnames. Naast eerder genoemde leden bestaat de board uit Helena B. Foulkes, Larry Illg, Karen G. Mills, Peter Schmitt en Lawrence H. Summers.

Aanvullende informatie over Skillsoft is beschikbaar op deze pagina. Het bedrijf zal de komende dagen een "Super 8-K" indienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Over Skillsoft

Skillsoft (NYSE: SKIL) is een wereldleider op het gebied van digitale bedrijfstrainingen en bedient ongeveer 70% van de Fortune 1000, klanten in meer dan 160 landen en meer dan 45 miljoen cursisten wereldwijd. Het bedrijf biedt zakelijke educatieve oplossingen om organisaties voor te bereiden op de toekomst van werk, waarbij ze kritieke lacunes in vaardigheden kunnen wegnemen, aantoonbare gedragsverandering kunnen stimuleren en het potentieel van hun grootste troeven - hun mensen - kunnen ontsluiten. Skillsoft biedt 's werelds meest uitgebreide suite van eersteklas en originele inhoud, inclusief het meest uitgebreide en diepgravende aanbod aan geautoriseerde technologie en leerprogramma's voor ontwikkelaars, en meerdere leermodaliteiten die de betrokkenheid en retentie van leerlingen drastisch vergroten. Het aanbod van Skillsoft is verankerd in Percipio, het bekroonde, AI-gestuurde, boeiende leerplatform dat is ontworpen om leren gemakkelijker, toegankelijker en effectiever te maken. Lees meer op de website

Toekomstgerichte verklaringen

Deze mededeling bevat, samen met mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door onze vertegenwoordigers worden gedaan, mogelijk toekomstgerichte verklaringen in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwachtingen of voorspellingen van Skillsoft over toekomstige financiële of zakelijke prestatie of voorwaarden. Toekomstgerichte verklaringen zijn inherent onderhevig aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Over het algemeen zijn uitspraken die geen historische feiten zijn, inclusief uitspraken over de verwachte voordelen van de transacties, andere mogelijke of veronderstelde toekomstige acties, bedrijfsstrategieën, gebeurtenissen of bedrijfsresultaten, toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken kunnen worden voorafgegaan door, ze kunnen worden gevolgd door of bevatten de woorden "gelooft", "schat", "verwacht", "projecteert", "voorspelt", "kan", "zal", "zou moeten", "beoogt", " vooruitzichten", "doel", "plannen", "gepland", "anticiperen" of "van plan zijn" of soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen brengen risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen, resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden aangegeven. Bepaalde van deze risico's worden geïdentificeerd en besproken in Churchill's Form 10-K/A voor het jaar eindigend op 31 december 2020 onder Risicofactoren in Deel I, Item 1A en in de registratieverklaring op Formulier S-4 die door Churchill is ingediend en gedeclareerd, met ingang van 27 mei 2021. Deze risicofactoren zullen belangrijk zijn bij het bepalen van toekomstige resultaten en moeten in hun geheel worden herzien. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn te goeder trouw uitgedrukt en Skillsoft is van mening dat er een redelijke basis voor is. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de gebeurtenissen, resultaten of trends die in deze toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd, zullen plaatsvinden of worden bereikt. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan, en Skillsoft is niet verplicht, en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, te wijzigen of anderszins te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Lezers dienen de verklaringen in de rapporten, die Churchill heeft ingediend of die Skillsoft van tijd tot tijd bij de SEC zal indienen, zorgvuldig door te nemen.

Naast factoren die eerder zijn bekendgemaakt in de rapporten van Churchill die bij de SEC zijn ingediend en die elders in dit bericht zijn genoemd, kunnen onder meer de volgende factoren ertoe leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van toekomstgerichte verklaringen of historische prestaties: het niet realiseren van de verwachte voordelen uit de bedrijfscombinatie; de effecten van hangende en toekomstige wetgeving; risico's in verband met de impact van de COVID-19-pandemie op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van Skillsoft; andere gevolgen in verband met fusies, overnames en afstotingen en wetgevende en regelgevende acties en hervormingen; vraag naar en acceptatie van de producten van Skillsoft en naar cloudgebaseerde technologische leeroplossingen in het algemeen; het vermogen van Skillsoft om met succes te concurreren in concurrerende markten en veranderingen in de concurrerende omgeving in de sector van Skillsoft en de markten waarin Skillsoft actief is; het vermogen van Skillsoft om nieuwe producten te ontwikkelen; storing van de informatietechnologie-infrastructuur van Skillsoft of een significante inbreuk op de beveiliging; toekomstige veranderingen op het gebied van regelgeving, justitie en wetgeving in de sector van Skillsoft; de impact van natuurrampen, volksgezondheidscrises, politieke crises of andere catastrofale gebeurtenissen; het vermogen van Skillsoft om belangrijke medewerkers en gekwalificeerd technisch en verkooppersoneel aan te trekken en te behouden; schommelingen in wisselkoersen van vreemde valuta; het vermogen van Skillsoft om intellectuele eigendomsrechten te beschermen of te verkrijgen; het vermogen van Skillsoft om extra kapitaal aan te trekken; de impact van de schuldenlast van Skillsoft op de financiële positie en operationele flexibiliteit van Skillsoft en andere risico's die verband houden met de schuldenlast van Skillsoft; en het vermogen van Skillsoft om ons met succes te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Alle financiële projecties in deze communicatie of mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door onze vertegenwoordigers worden gedaan, zijn ook toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op veronderstellingen die inherent onderhevig zijn aan aanzienlijke onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, waarvan vele buiten het bereik van Skillsoft. Hoewel alle projecties noodzakelijkerwijs speculatief zijn, is Skillsoft van mening dat het opstellen van toekomstgerichte financiële informatie steeds hogere niveaus van onzekerheid met zich meebrengt naarmate de projectie verder reikt dan de datum van voorbereiding. De veronderstellingen en schattingen die aan de geprojecteerde resultaten ten grondslag liggen, zijn inherent onzeker en zijn onderhevig aan een grote verscheidenheid aan belangrijke zakelijke, economische en concurrentierisico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in de projecties. De opname van prognoses in deze mededeling mag niet worden beschouwd als een indicatie dat Skillsoft, of haar vertegenwoordigers, de prognoses beschouwden of beschouwen als een betrouwbare voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen.

Op jaarbasis, pro forma, geprojecteerde en geschatte cijfers worden alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden, zijn geen voorspellingen en geven mogelijk niet de werkelijke resultaten weer.

Contact

Investeerders
James Gruskin
james.gruskin@skillsoft.com

Media
Caitlin Leddy
caitlin.leddy@skillsoft.com
of
Andy Brimmer / Aura Reinhard
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
(+1) 212-895-8600