Skip to main Content

AWS Certified Solutions Architect - Professional Level

Behaal de AWS Certified Solutions Architect - Professional certificering

Met de AWS Certified Solutions Architect Professional level certificering toon je aan dat je in staat bent om applicaties en systemen op AWS te ontwikkelen.

Voor de certificering volg je twee trainingen: Advanced Architecting on AWS (GK1980) en Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect - Professional (GK7390) en leg je het AWS Certified Solutions Architect - Professional Level examen af.

Examenkandidaten beschikken over de volgende kennis:

  • Je bouwt schaalbare, high-available en betrouwbare applicaties op AWS. 
  • Je ontwikkelt en rolt applicaties uit met behulp van diensten van AWS. De applicaties zijn gebaseerd op de vereisten van je organisatie.
  • Je migreert complexe, multi-tier applicaties op AWS
  • Je ontwikkelt enterprise-wide schaalbare diensten op AWS. 
  • Je stelt een plan op om de kosten te beheren.

Voorkennis

Als je een AWS Certified Solutions Architect Professional certificering wilt behalen, moet je de AWS Certified Solutions Architect – Associate Level certificering in je bezit hebben.

Aanbevolen training en examen

Het AWS Certified Solutions Architect - Professional Level examen bevat meerkeuze en open vragen. Je hebt 180 minuten om het examen af te ronden. 

HercertificerenAWS Certificeringen zijn 3 jaar geldig. Om je AWS Certified status te behouden, ben je verplicht om periodiek je kennis en deskundigheid aan te tonen door te hercertificeren. Hercertificering versterkt de waarde van je AWS-certificering en laat zien dat je certificering de meest recente AWS-kennis, -vaardigheden en -best practices omvat. Meer informatie vind je op de AWS website.

ExamenAanbevolen training
AWS Certified Solutions Architect - Professional Level examen

Advanced Architecting on AWS (GK1980)

Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect - Professional (GK7390)

Hercertificeren

AWS Certificeringen zijn 3 jaar geldig. Om je AWS Certified status te behouden, ben je verplicht om periodiek je kennis en deskundigheid aan te tonen door te hercertificeren. Hercertificering versterkt de waarde van je AWS-certificering en laat zien dat je certificering de meest recente AWS-kennis, -vaardigheden en -best practices omvat. Meer informatie vind je op de AWS website.

Cookie Control toggle icon