Skip to main Content
Artikel

“Welke competenties zijn nodig om businessdoelen te realiseren?”

Global Knowledge
  • Datum: 02 August, 2017

Welke competenties moeten bedrijven in huis hebben om in de toekomst succesvol te zijn? Certificeringsorganisatie APMG International kijkt verder dan vandaag. Zo accrediteert APMG trainingsorganisaties niet alleen, maar helpt ze ook om de best mogelijke trainingen te kunnen bieden. Welke trends, verwachtingen en uitdagingen qua trainingen en certificeringen ziet APMG? En hoe speelt deze accrediteour daarop in?

APMG International is een wereldwijde certificeringsorganisatie die IT-trainings- en consultancyorganisaties accrediteert. Daarnaast beheert APMG kennisprogramma’s voor kenniswerkers. Het exameninstituut stelt niet alleen hoge kwaliteitseisen aan cursusaanbieders maar ook aan zichzelf. APMG voldoet dan ook aan de strenge internationale ISO-standaarden. En uiteraard is APMG onafhankelijk. Daarom biedt de organisatie zelf geen certificeringstrajecten en -trainingen aan. APMG ondersteunt trainings- en consultancy organisaties wereldwijd lokaal vanuit verschillende vestigingen verspreid over de wereld.

IT als katalysator

 De businesswereld verandert en geen enkele organisatie kan aan de zijlijn blijven staan. IT fungeert als katalysator van verandering. “Technologie wordt steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Denk maar aan de computer op je werk waarop je via de cloud bestanden deelt. Of je mobiele telefoon: technologie in pocketformaat waarmee je op elke moment, met elk gewenst persoon, overal ter wereld kan communiceren”, zegt Chiara Mainolfi, Region Manager bij APMG International. “Daardoor groeit de vraag naar goede IT-professionals. Zij zijn immers degenen die een organisatie kunnen helpen om te veranderen en zelfs te profiteren van veranderingen”. Dat betekent wel dat IT-medewerkers competent moeten zijn om met IT-middelen hun werkgever beter uit veranderingen te laten komen.

Competenties

 “We leven in een VUCA-wereld. Een wereld die Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous is”, licht Mainolfi toe. “Met de juiste competenties – dat wil zeggen, de juiste kennis, skills en ervaring ‒ kunnen we deze omstandigheden naar onze hand zetten”. APMG staat voor de uitdaging om zijn accreditatie daarop af te stemmen: zodat de accrediteuor trainingsorganisaties kan helpen om cursussen aan te bieden waarin leerlingen de juiste competenties ontwikkelen. “Wij moeten dus altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Mede daarom voert de Universiteit van Venetië namens ons een onderzoek uit naar digitalisering. De resultaten geven ons hopelijk meer inzicht in wat de term digitalisering eigenlijk inhoudt en welke toekomstige ontwikkelingen we op dit vlak kunnen verwachten.”

Cyber security is key

 Wat zijn de toekomstverwachtingen van APMG? “Dankzij IT kunnen we onze werkprocessen en -projecten steeds beter managen. Ik verwacht dat deze ontwikkeling zich doorzet. Dus moeten we onze kennis op dat vlak blijven uitbouwen”, vertelt Mainolfi. “We moeten IT-ontwikkelingen ook beter leren interpreteren via Information Technology Management. Ik verwacht dat security daarbij een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Neem nou de cloud, we vertrouwen daar steeds meer op in ons dagelijks leven. Dat moeten we blijven doen, maar niet blindelings. Want ook cyber threats zullen zich de komende jaren blijven ontwikkelen. Dat vraagt om steeds grondigere beveiliging”. Cyber security is in de ogen van APMG meer dan het inzetten van de juiste security tools. Ook het menselijke aspect speelt een grote rol. Want de mens vormt vaak de zwakste schakel in een cyber security-keten: één verkeerde muisklik of rondslingerende usb-stick kan genoeg zijn om een cyber security-oplossing te omzeilen. “Medewerkers moeten beseffen dat zij een grote bijdrage kunnen leveren aan de waterdichte cyber security-verdediging van hun werkgever.”

Van landelijk naar Europees

 De Europese IT-workforce wordt steeds mobieler. Het is niet langer meer vanzelfsprekend dat een IT-professional voor een organisatie in zijn eigen land gaat werken. Daarom maakt APMG zich sterk voor een Europese certificeringsbeleid. “Nu heeft elk land zijn eigen certificeringen”, zegt Mainolfi. Dat strookt niet met de steeds mobieler wordende Europese workforce. “Hoe weet je dat een IT-professional uit ander land de vereiste competenties heeft?” Veel bedrijven willen dat weten. Ook trainingsorganisaties hebben behoefte aan een Europese in plaats van landelijke aanpak. “Ze willen bijvoorbeeld weten of hun landelijke training wel compliant is met de Europese certificeringen”. Kortom, er zijn genoeg vragen waar Europese certificeringsstandaarden het antwoord op kunnen geven.

Regionaal gebrek voorkomen

 Naast cybersecurity en een Europees certificeringsbeleid focust APMG zich op een derde toekomsttrend. “In 2020 kampt Europa met een tekort aan IT-professionals. Vooral de landen in noordelijk Europa krijgen daarmee te maken”, verwijst Mainolfi naar recent onderzoek. Hoe lossen we dat op? Of beter nog, hoe kunnen we dat voorkomen? Dat zijn vragen waar APMG zich mee bezig houdt. “Ook de Europese Commissie erkent dit probleem. Als Business Development Manager voor Zuid-Europa onderhoud ik nauw contact met deze instantie. Momenteel bouwen we samen aan een European e-Competence Framework”. Hiermee wil APMG beter inzicht krijgen in de verdeling van IT-competenties over Europese landen en een mogelijk gebrek daaraan in bepaalde regio’s. “Wij willen een toekomstig gebrek aan competenties ondervangen. Hoe? Door te voorspellen welke competenties specifieke bedrijven in bepaalde regio’s in de toekomst nodig hebben om hun businessdoelen te bereiken en daar trainingen en certificeringen op aan te passen.”

IT-cursussen vinden vaker en vaker online plaats, via e-learning. Dat is volgens Mainolfi niet per sé een positieve ontwikkeling. “Want docenten voegen praktijkervaring toe aan lesmateriaal. Iets wat je niet kunt leren uit een boek. Daardoor bieden ze meerwaarde voor cursisten en hun werkgevers. ”Door persoonlijk contact kunnen docenten goed inschatten welke skills, kennis en ervaring een leerling heeft of juist nog mist. “Dat maakt persoonlijk contact van docenten tot een onmisbaar ingrediënt van een kwalitatieve cursus. Het is dus ook onmisbaar voor ons bij het realiseren van onze doelstelling: het helpen van trainingsorganisaties om kwalitatief goede cursussen te bieden. Cursussen waarin leerlingen de juiste competenties ontwikkelen die hun werkgever nodig heeft om toekomstige businessdoelen te realiseren.”

Bekijk gerelateerde onderwerpen:

Global Knowledge

Cookie Control toggle icon