Skip to main Content

ISM Foundation

 • Code training ISMF
 • Duur 2 dagen

Extra betaalopties

 • GTC’s 18 (incl. BTW)

  Global Training Credits: neem contact met ons op voor meer informatie

Klassikale training Prijs

eur1.195,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Class Connect

  Verbind naar een klas in HD

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

IT Service Management is een relevant vakgebied. Op dat gebied is ITIL® de defacto standaard. ISM (Integrated Service Management) is een vereenvoudigd framework voor IT-beheer met een aansluitende implementatiemethode en support. ISM is afgeleid van ITIL en ASL en is met name een toepassingsmodel.

De training ISM Foundation heeft als doel om de deelnemer op hoofdlijnen inzicht te verschaffen in de werkwijze van een IT-beheerorganisatie, volgens de aanpak van de ISM-methode, zodat de deelnemer in staat is te functioneren in een organisatie waar ISM het gehanteerde referentiekader is.

Doelgroep

Naar boven

De doelgroep van de ISM Foundation training bestaat uit:

 •  individuen die inzicht willen verwerven in de werkwijze van een ITbeheerorganisatie volgens de ISM-methode
 •  medewerkers van een IT-beheerorganisatie die de ISM-methode gebruikt of gaat gebruiken.

.

Trainingsdoelstellingen

Naar boven

Na het volgen van de training heeft de deelnemer op hoofdlijnen inzicht in: 

- de betekenis van IT-servicemanagement in algemene zin, in de context van het bedrijfsproces en de informatievoorziening de kenmerken en structuur van een IT-service

- de bedrijfsmiddelen People, Process, en Product, en de wijze waarop deze geïntegreerd kunnen worden bij de besturing van de dienstverlening

- de relaties tussen processen, procedures en werkinstructies

- de relaties tussen processen en organisatorische functies

- procesmatig werken versus lijn- en projectmatig werken

- de verschillende procesmanagement- en uitvoeringsrollen en hun taken

- het ISM-procesmodel en de zes kernprocessen

- de ISM-principes en uitgangspunten

- de toepassing van de ISM-methode in de praktijk

- de manier waarop de werkwijze van een IT-beheerorganisatie constant kan worden verbeterd, en welke bijdrage een medewerker daar zelf aan kan leveren.

ISM Foundation beperkt zich niet tot de gebruikelijke kennisdoelen, maar biedt vooral een breed inzicht in de direct toepasbare praktijken.

Inhoud training

Naar boven

De inhoud van de training wordt geheel bepaald door de inhoud van de standaard ISM-methode:

- verwerven van kennis en inzicht op het gebied van IT-servicemanagement

- leren abstraheren en nuanceren bij beheervraagstukken

- hanteren van een procesmodel in de context van besturingsvraagstukken

- inzicht verkrijgen in de toepassing van de bedrijfsmiddelen People, Process en Product

- leren hoe de invloed van omgevingsfactoren in de context van beheer kan worden geplaatst (bijv. in een situatie waarin geoutsourced is)

- leren verbeteren met inzet van een methodische aanpak volgens ISM.

Voorkennis

Naar boven

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

 

De training ISM Foundation wordt getoetst door het afnemen van een individueel examen van 40 multiple-choice vragen. De examenvragendatabase wordt beheerd door Servitect. Deelnemers hebben maximaal 60 minuten voor het beantwoorden van de vragen. Het examen is optioneel en wordt afgenomen door Servitect, aan het einde van de laatste trainingsdag. Deelnemers die een voldoende voor het ISM Foundation examen hebben gehaald, ontvangen het certificaat ISM Foundation, worden (desgewenst anoniem) opgenomen in het ISM-Register, en krijgen toegang tot de LinkedIngroep “ISM Certified”.

Om een voldoende te halen dienen minimaal 26 van de 40 vragen correct te zijn beantwoord. Bezwaren tegen een uitslag kunnen worden ingediend bij Servitect.

Toegang tot het examen is vrij, maar een ISM Foundation training wordt dringend aanbevolen.

Indien u het examen wilt maken aan het einde van de laatste trainingsdag, dan verzoeken wij dit op te geven bij de boeking van de training. De examenkosten bedragen 200 EUR pp.

 

 

Cookie Control toggle icon