Skip to main Content

Masterclass Digital Transformation

 • Code training GKMDT
 • Duur 4 dagen

Klassikale training Prijs

eur1.795,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Class Connect

  Verbind naar een klas in HD

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Nederlands:

Deze Masterclass Digital Transformation behandelt de laatste technologische trends in IT. De snelle veranderingen in de IT vereisen dat u en uw medewerkers snel anticiperen voordat u achterloopt op de concurrentie.

U dient zich hierbij de volgende vragen te stellen:

 • Bent u optimaal in staat uw klanten digitaal te bedienen?
 • Wat leert u van alle (big) data in uw bedrijf?
 • Benut uw organisatie de kansen van IoT en de Cloud?
 • Waarom is dit het moment om te beginnen met Machine Learning?
 • Een van de grootste uitdagingen in IT is beveiliging: bent u in staat om met de nieuwste bedreigingen (APT) om te gaan en bent u nog steeds Agile?

De focus van deze training ligt op de technologieën die een digitale transformatie mogelijk maken en de wijzigingen in uw IT-organisatie. Digitale transformatie is noodzakelijk om relevant te blijven in deze nieuwe wereld.

Wat zijn de middelen om uw klant de “optimal user experience” te bieden? Waarom is juist nu het moment om te beginnen met machine learning? Welke verschuivingen in verantwoordelijkheden zijn er nodig in uw IT-organisatie? Hoe wapent u uw IT-organisatie tegen de nieuwe bedreigingen?

De training wordt geleverd in 4 ochtenden (van 9 tot 13 uur)

===================

English:

In this Masterclass Digital Transformation the latest trends in IT are discussed. Rapid changes in IT technology and IT processes demand that you adjust before you are lagging behind competitors.

Digital transformation is necessary to stay relevant. You should ask yourself the following questions:

 • Are you using the opportunities of big data?
 • Are you able to offer the “optimal user experience”?
 • Are you ready for the shift in responsibility when moving to the cloud?
 • Why is now the time to start with Machine Learning?
 • One of the biggest challenges in IT is security: are you able to cope with the latest threats (APT) and still be Agile?

The training will be delivered in 4 mornings (from 9AM till 1PM).

  • Methode: Virtueel leren
  • Data: 24 februari, 2021 | 26 februari, 2021 | 03 maart, 2021 | 05 maart, 2021
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.795,00

  • Methode: Klassikale training
  • Data: 23 juni, 2021 | 25 juni, 2021 | 25 juni, 2021 | 30 juni, 2021 | 30 juni, 2021 | 02 juli, 2021 | 02 juli, 2021
  • Locatie: Nieuwegein (Iepenhoeve 5)

  eur1.795,00

  • Methode: Virtueel leren
  • Datum: 23 juni, 2021
  • Locatie: Virtueel-en-klassikaal

  eur1.795,00

Doelgroep

Naar boven
 • IT managers
 • Architects and designers
 • DevOps engineers
 •  IT specialists

Trainingsdoelstellingen

Naar boven
Nederlands:

Deze training behandelt de laatste ontwikkelingen op het gebied van:
 • Applicatie Ontwikkeling en integratie
 • Agile/scrum en het Spotify model
 • (hybrid) Cloud
 • Big Data & IoT
 • Open Source producten
 • Artificial Intelligence en Machine Learning
 • IT-security
 • Blockchain

=============

English:

This Masterclass Digital Transformation explains the latest developments of:

 • Application development and integration
 • Agile/scrum and the Spotify model
 • (hybrid) Cloud
 • popularity of Open Source products
 • Big Data & IoT
 • Artificial Intelligence and Machine Learning
 • IT-security (Zero Trust, GDPR, UEBA, CARTA etc.)
 • Blockchain

Inhoud training

Naar boven

Nederlands:

Sessie 1

Laatste ontwikkelingen op het gebied van Applicatie Ontwikkeling en integratie

 • Clientside development (Polymer, Angular)
 • Standalone executables (Scala-Akka, Kotlin)
 • MicroServices
 • Application Containerization: Docker, OpenShift Kubernetes
 • Immutable servers
 • Automated Failure testing, Simian Army (Chaos Monkey), Self-Healing
 • Agile en het Spotify model, wat zijn de valkuilen?

Sessie 2

Laatste ontwikkelingen op het gebied van de Cloud

 • Verschillen Amazon/AWS – Azure – VMWare Cloud
 • Policy-based-automation
 • Autoscaling
 • API-gateways (Cloudapplicatiekoppelingen d.m.v. API-automatisering)
 • Serverless computing
 • Welke Governance maatregelen zijn nodig
 • Opzet van een multi-cloud architectuur t.b.v. HA, DR of Escrow
 • Cloudstorage bij multi-cloud

Wat zijn de gevolgen van de recente ontwikkelingen voor de organisatie, verschuiving in kennis en verantwoordelijkheden:

 • In plaats van een IT-afdeling te zien als een interne service provider moet IT onderdeel zijn van de business strategie.
 • Van Infra naar DevOps: security & cost awareness
 • Van securityspecialisten naar DevSecOps
 • Van Infra beheer naar regie (smart SLA’s, gecontroleerd LCM)
 • Van Infra beheer naar ontwikkelen van Self Service portals (en API gateways): van Infra engineer naar Developer.

Laatste ontwikkelingen op het gebied van Big Data

 • Wat zijn populaire Big Data oplossingen
 • Schaalbaarheid en hoog beschikbaarheid van Big Data oplossingen
 • Voor- en nadelen Big Data oplossingen (bare metal versus virtualisatie)
 • Big Data en de Cloud


Sessie 3

Laatste ontwikkelingen op het gebied van Open Source producten

 • Waarom zijn Open Source producten populair?
 • Open Source versus Managed Service
 • Apache Kafka eventbus
 • Data storage/DBMS: PostgreSQL, MariaDB, SQLite
 • Tomcat, Docker

AI en Machine Learning

 • Wat is AI en Machine Learning?
 • Waarom juist nu?
 • De relatie tussen Big Data, IoT en AI
 • De potentie van AI en Machine Learning
 • Basistechnieken voor Machine Learning
 • De beschikbare tools en de mogelijkheden voor Machine Learning in de cloud
 • Praktijkvoorbeelden van Machine Learning
 • Hoe kan ik Machine Learning toepassen in mijn organisatie

Sessie 4

Laatste ontwikkelingen op het gebied van IT-security:

 • Waarom wordt IT-security steeds belangrijker: APT, toename persoonlijke data (Big data/IoT/Cloud), open APIs etc.
 • Wat is “Continuous adaptive risk and trust assessment (CARTA)”
 • DevSecOps
 • Honeypots
 • Zero Trust networks
 • GDPR

De Blockchain

 • Wat is de Blockchain
 • Hoe werkt de Blockchain en hoe kan het een “keten of blok” beveiligen
 • Potentie van de BlockChain: hoe kan de Blockchain toegepast worden in andere functionaliteiten dan cryptovaluta

=======================================

English:

Session 1

Latest developments in Application development and Integration

 • Clientside development (Polymer, Angular, etc.)
 • Standalone executables (Scala-Akka, Kotlin)
 • MicroServices
 • Application Containerization: Docker, OpenShift Kubernetes
 • Immutable servers
 • Automated Failure testing, Simian Army (Chaos Monkey), Self-Healing
 • Agile and the Spotify model, what are the pitfalls?

Session 2

Latest developments of the (hybrid) Cloud, Open Source products and Big Data

 • Comparison Amazon/AWS – Azure – VMWare Cloud
 • Policy-based-automation
 • Autoscaling
 • API-gateways (Cloud integration using API’s )
 • Serverless computing
 • What Governance measures are neccesary
 • Using a multi-cloud architecture for HA, DR or Escrow
 • Cloudstorage (using multi-cloud)
 • What are the consequences for your organization? How will the shift in responsibilities and knowledge affect your organization (Infra knowledge to DevOps, security & cost awareness)
 • Why are Open Source products that populair?
 • Open Source versus Managed Service
 • What are the most popular Open Source products?
 • Latest developments of Big Data
 • What are the popular Big Data solutions?
 • Advantages and disadvantages of the different Big Data solutions (bare metal versus virtualisation)
 • Big Data and the Cloud

Session 3

AI and Machine Learning.

 • What is AI and Machine Learning?
 • Why now: the 7 key enablers
 • The relationship Big Data, IoT and AI/Machine Learning
 • Data Science fundamentals
 • The potential of AI and Machine Learning
 • Basic Machine Learning techniques (supervised, unsupervised etc.)
 • Which code libraries are available for the different Machine Learning techniques
 • Which tools are available for Machine Learning
 • Practical examples of Machine Learning
 • How to start a Machine Learning project in your organization
 • Risks and ethics of AI and Machine Learning
 • Resources for learning

Session 4

Latest developments in IT security:

 • Why IT-security is getting more important: APT, increase in data (Big data/IoT/Cloud), open APIs etc.
 • Zero Trust networks
 • CARTA: Continuous adaptive risk and trust assessment
 • UEBA
 • DevSecOps
 • GDPR essentials
 • What is the Blockchain
 • How does the Blockchain work?
 • Opportunities of the BlockChain: how can you apply the Blockchain in other functionalities than cryptocurrency.

Voorkennis

Naar boven

Nederlands:

Om aan deze cursus goed te kunnen deelnemen wordt basiskennis IT verwacht.

U kunt deze kennis bijvoorbeeld ontwikkelen door het volgen van de training  Basis IT-kennis IT Essentials (voor niet IT'ers) (GKITESS)

===============

English:

To join this course basic knowledge of IT is required.

For non-IT professionals it is recommended to follow the training Basis IT-kennis IT Essentials (voor niet IT'ers) (GKITESS)

Nederlands:

Er is geen certificering gekoppeld aan deze training.

===================

English:

No certifications are connected to this training.

Cookie Control toggle icon