Skip to main Content

Voorwaarden GK Polaris

Voorwaarden met betrekking tot GK Polaris Discovery subscription


 1. De GK Polaris Discovery subscription geeft je vanaf aankoop 12 maanden onbeperkt toegang tot geselecteerde Virtual Classroom trainingen.
 2. Trainingen kunnen tijdens de abonnementsperiode worden toegevoegd, bijgewerkt of stopgezet. Het actuele overzicht van inbegrepen Virtual Classroom trainingen vindt u hier
 3. Het is niet toegestaan dat er ingeschreven wordt voor trainingen die gelijktijdig lopen.
 4. Global Knowledge hanteert met GK Polaris Discovery een ‘fair use - policy'. Dit houdt in dat alle trainingen waar de cursist zich voor inschrijft ook daadwerkelijk worden afgerond en dus in zijn geheel worden gevolgd. Global Knowledge zal dit actief monitoren en op het moment van misbruik behouden wij ons het recht de subscription te beëindigen.
 5. Alle trainingen moeten zijn afgerond vóór de einddatum van het abonnement.
 6. De GK Polaris Discovery subscription is volledig persoonsgebonden. Als een ander persoon de training volgt brengen we de volledige trainingskosten in rekening. 
 7. Legitimatie voorafgaand aan de training is verplicht.
 8. Voor klassikale en Virtual Classroom trainingen die binnen het Axelos portfolio vallen (waaronder ITIL en PRINCE2) geldt een examenverplichting. Deze is door Axelos opgelegd. Dit houdt in dat binnen het GK Polaris abonnement er voor ITIL® en PRINCE2® trainingen separaat examenkosten worden doorberekend. Wanneer u een ITIL® of PRINCE2® training binnen het GK Polaris abonnement boekt, ontvangt u bij uw aanmelding een offerte van het examen ter controle en akkoord. De kosten bedragen € 393,- per examen.
 9. Als de klant een cursus als onderdeel van GK Polaris Discovery subscription annuleert of uitstelt binnen de hieronder gestelde termijnen, worden er kosten in rekening gebracht volgens onderstaand schema.
  Annulering cq verzoek tot uitstelAnnuleringskosten Kosten wegens uitstel 
  Meer dan 1 week voor aanvang van de cursus en/of dienstGeenGeen
  Korter dan een week voor aanvang van de 1e trainingsdag€ 500€ 500
 10. Een annulering of verzoek tot uitstel kan alleen via e-mail naar info@globalknowledge.nl worden gedaan. Hiervan stuurt Global Knowledge een bevestiging. Het tijdstip van ontvangst van het bericht door Global Knowledge is beslissend voor het tijdstip van annulering of verzoek tot uitstel. Annuleringen of verzoeken tot uitstel via een andere weg dan via e-mail naar het genoemde e-mailadres worden niet geaccepteerd. Vanaf de eerste dag van aanvang van de training kan niet meer om annulering of uitstel verzocht worden. In dit geval is €500,- verschuldigd.
 11. Een bestelling van een GK Polaris Discovery subcription zal direct gefactureerd worden met een betalingstermijn van 30 dagen. 
 12. Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing.