Skip to main Content

Klachtenprocedure Global Knowledge

Klachtenprocedure Global Knowledge

Een persoon of bedrijf kan schriftelijk een klacht indienen door een mail te sturen naar Global Knowledge (klachten@globalknowledge.nl).

  • Binnen twee werkdagen wordt er een terugkoppeling gegeven. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten dienen binnen 14 werkdagen opgelost te zijn.
  • De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze Kwaliteitsmanager.
  • Wij streven ernaar de klacht tot volle tevredenheid af te handelen.
  • Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, wordt de persoon of instantie hiervan op de hoogte gesteld en wordt het uitstel toegelicht. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of er kan geen overeenstemming tussen partijen worden verkregen, dan heeft de persoon of instantie een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, namelijk bij De Geschillencommissie. https://www.degeschillencommissie.nl
  • Het oordeel van de commissie is voor alle partijen bindend.
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in onze klachten registratie tool. De klachten worden vijf jaar bewaard.