Skip to main Content

AVG beheer in de praktijk - plan van aanpak & tooling

 • Code training DPP
 • Duur 1 dag

Andere trainingsmethoden

Klassikale training Prijs

eur495,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven
In deze cursus 'AVG beheer in de praktijk – plan van aanpak & tooling'  doet u kennis en vaardigheden op voor het organiseren van privacy- en gegevensbescherming in de praktijk. U komt meer te weten over uw eigen positionering van u als privacy professional in de organisatie en het opbouwen van de interne privacy business case.

U leert op welke wijze u een solide verantwoordingsstructuur inricht, de medewerkers betrekt bij beheer en wat gericht toezicht is. Wettelijke eisen en best-practices worden vertaald naar een begrijpelijke aanpak en toetsingskaders, waarmee u een effectief gegevensbeschermingsbeleid implementeert en aantoonbaar maakt. U leert hoe u de kwaliteit en continuïteit van de persoonsgegevensbescherming borgt en ondersteunt, terwijl de verantwoordelijkheden op de juiste manier in de lijn belegd worden.

Onderdeel van de training is het werken met een administratie voor AVG-beheer. Door de zelfstudie voorafgaand aan de cursusdag leert u, aan de hand van het uitvoeren van een aantal basisoefeningen, de basis van een online administratieomgeving kennen. In deze werkomgeving gaat u daadwerkelijk aan de slag met een verwerkingsregister, een verzoekenregister en een register voor beveiligingsincidenten. Tijdens de training wordt dieper ingegaan op het uitvoeren van risicoanalyse en DPIA’s, het uitwerken van een AVG-plan met maatregelen en controles, en opstellen van rapportages voor in- en externe belanghebbenden.

Het programma is aanvullend op het CIPP/E certificaat voor de International Association of Privacy Professionals (IAPP), 's werelds grootste community en informatiebron voor de meest uiteenlopende privacyonderwerpen.

Deze cursus gaat in op het inrichten van AVG-beheer, -verantwoording en toezicht in de praktijk van de Europese private en publieke sector. Het programma omvat onder meer:

 • Presentatie AVG in de praktijk en Plan van Aanpak
 • Online werkomgeving voor AVG-beheer (tot 2 maanden na de laatste cursusdag)
 • Register van verwerkingen
 • Register verzoeken & incidenten
 • Module Risico & DPIA
 • Module Maatregelen & Controle
 • Managementrapportage
 • Zelftraining opdrachten

Voor het volgen van de training worden 16 CPE punten verstrekt.

Doelgroep

Naar boven
 • Iedereen met fundamentele kennis van privacy en persoonsgegevensbescherming
 • Iedereen die geïnteresseerd is in het toepassen van AVG / GDPR in de praktijk
 • Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de AVG/GDPR, als Privacy Officer of als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in publieke of private organisaties.

Trainingsdoelstellingen

Naar boven

Aan het einde van de training:

Ben je bekend met AVG aspecten in de organisatie

 • Principes van gegevensbescherming
 • Verantwoording
 • Positionering van de FG

Kun je AVG in de basis beheren

 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Kwaliteiten en volwassenheidsniveau’s
 • Basisinrichting
  • Verwerkingsregister
  • Verwerkers en systemen
  • Documentatie

Kun je AVG beheren volgens de PDCA cyclus

 • Een Risicoanalyse en DPIA uitvoeren
 • Maatregelen en controle
 • Plan en rapportage

Ben je bekend met Incidenten en Verzoeken

 • Incidenten en datalekken
 • verzoekenregister

Heb je gewerkt aan je eigen AVG-beheer business case

 • Risico en maatregelen
 • Planning en resources

Inhoud training

Naar boven

Voorafgaand aan de training wordt van de deelnemer verwacht wat zelfstudie te doen. Afhankelijk van de voorkennis zal dit 1 á 3 uur in beslag nemen.

Zelfstudie, voorafgaand aan de cursus:

Werkomgeving en verwerkingsregister

 • Introduceert de online werkomgeving voor het vastleggen van verwerkingsregister aan de hand van video’s en oefeningen.

Beveiligingsincidenten

 • Introduceert de online werkomgeving voor het vastleggen van beveiligingsincidenten aan de hand van oefeningen.

Risico, maatregelen & controle

 • Introduceert de online werkomgeving voor het vastleggen van risico, maatregelen & controle aan de hand van oefeningen.

 

Het Klassikale gedeelte behandelt de volgende onderwerpen:

AVG in praktijk

 • Opfris module met (her)bruikbare voorbeelden voor het introduceren van AVG binnen de organisatie.

Administratie en Organisatie

 • Introductie van de modules voor het inrichten van de interne verantwoordingsstructuur en organisatie.

Workshop online beheer

 • Gezamenlijk bespreken van de online werkomgeving aan de hand van de oefeningen.

Plan van aanpak

 •  Gaat in op het implementeren van AVG-beheer in de organisatie, taken en rollen. Gefaseerde opzet: inventarisatie, implementatie en beheer.

Planning en resources

 • Welke planning is reëel en haalbaar? Welke inzet van resources is nodig?

Voorkennis

Naar boven

Deze cursus is een 'verlengstuk' van de CIPP/E, Kennis hiervan is een pré. Daarnaast is Fundamentele kennis van AVG/GDPR noodzakelijk.

Aanvullende informatie

Naar boven
Het is noodzakelijk om een laptop mee te brengen, aangezien er tijdens de cursus oefeningen en/of addtioneel materiaal door de docent kunnen worden verstrekt.

De online werkomgeving blijft voor de cursist 2 maanden beschikbaar.

Cookie Control toggle icon