Skip to main Content

Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/EU) + Examen

Nederlands:

In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U komt meer te weten over gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy en over de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht op informatiebeveiliging. Hieronder vallen onder meer raamwerken, controle-instrumenten en identiteits- en toegangsbeheer. Ook doet u kennis op over online-privacy, dat sterk gerelateerd is aan het gebruik van persoonsgegevens op websites en voor andere internettechnologieën.

Aan bod komen de opbouw van de EU-wetgeving, de handhaving van EU-wetten inzake privacy en beveiliging  en het beheer van informatie vanuit een EU-perspectief. Ook worden de beperkingen besproken die voor de private sector gelden bij het verzamelen en gebruiken van gegevens. De cursus geeft ook een introductie in privacyoverwegingen op de werkplek en in de EU-wetten op het gebied van marketing, financiële gegevens, gegevensbeveiliging, en meldingen bij inbreuken.

Het CIPP/E- programma is ontwikkeld door de International Association of Privacy Professionals (IAPP), 's werelds grootste community en informatiebron voor de meest uiteenlopende privacyonderwerpen. De CIPP/E-certificering is ISO 17024:2012-geaccrediteerd.

Dit tweedaagse programma gaat in op de principes achter informatieprivacy en privacybeheer in de Europese private sector. Het programma omvat onder meer:

· Officiële digitale IAPP CIPP/E- werkboek

· Officiële digitale IAPP CIPP/E tekstboek (via MyIAPP account onder het kopje My Purchase in de map My Ebooks)

· Officiële IAPP CIPP/E- praktijktoets

· Vouchers voor het IAPP CIPP/E-certificeringsexamen

· Eenjarig lidmaatschap van de IAPP

Om gebruik te kunnen maken van de lidmaatschapsdiensten van de IAPP, moeten uw contactgegevens aan de IAPP worden verstrekt.

===============================

English:

In this course, you will gain foundational knowledge on concepts of privacy and data protection laws and practice. You will learn about common principles and approaches to privacy as well as the major privacy models employed around the globe. An introduction to information security concepts and information security management and governance will be covered, which includes frameworks, controls, and identity and access management. You will also learn about online privacy as it relates to using personal information on websites and other Internet-related technologies.

The structure of EU law, the enforcement of EU privacy and security laws, and information management from a EU perspective will be discussed, as well as the limitations on private-sector collection and usage of data. This course will also provide an introduction to workplace privacy considerations and EU laws related to marketing, financial data, data security, and breach notification.

The CIPP/E  program was developed by the International Association of Privacy Professionals (IAPP), which is the world’s largest comprehensive global information privacy community and resource. The CIPP/E certification holds accreditation under ISO 17024: 2012.

This two-day programme covering the principals of information privacy and privacy management in the EU private-sector includes:

 • Official digital IAPP CIPP/E Participant Guide
 • Official digital IAPP CIPP/E Textbook (via MyIAPP account under  My Purchase then scroll down to My Ebooks)
 • Official IAPP CIPP/E Practice Test
 • IAPP CIPP/E Certification Exam Voucher
 • One-Year IAPP Membership
 • Your contact information must be provided to the IAPP for membership services fulfilment

  Methode

  • Class Connect

   Verbind naar een klas in HD

  • E-learning (in je eigen tempo)

   Elektronisch leren in je eigen tempo

  • Klassikale training

   Klassikaal leren

  • Op locatie klant

   Op locatie klant

  • Virtueel leren

   Virtueel leren

  35 Cursussen gevonden

   eur1.995,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 23-24 juni, 2020
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur1.995,00

   eur1.995,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 06-07 juli, 2020
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur1.995,00

   eur1.995,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 13-14 juli, 2020
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur1.995,00

   eur1.995,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 27-28 juli, 2020
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur1.995,00

   eur1.995,00

   • Methode Virtueel leren
   • Datum 03-04 augustus, 2020
   • Locatie Virtueel-en-klassikaal

   eur1.995,00

  • ...

  Vraag een datum of locatie aan voor deze training

  Cookie Control toggle icon