Security Utbildning Kurser | Global Knowledge Skip to main Content

Security Kurser

Bygg din kunskap om IT-säkerhet hos Global Knowledge!

Många företag flyttar idag sina IT-tjänster till molnet och mobila arbetsenheter blir ett allt vanligare i arbetsmiljön. Detta har i sin tur gjort hanteringen av nätverkssäkerhet mer komplex och kompetens inom IT-säkerhet blir allt mer efterfrågat på marknaden. Vi levererar de senaste kompetenserna inom säkerhet för lösningar utformadeav världsledande teknikutvecklare. Bygg din kompetens hos oss och bli expert inom IT-säkerhet.

Asset Protection

Vad har du för skydd?

Threat Management

Vilka hot finns?

Access Control

Vem kan komma in?

Incident Management

Hur hanterar du attacker?

Configuration Management

Hur underhåller du sälkerheten?

Contingency Planning

Hur planerar du dina backups?

Intresserad av utbildning inom IT-säkerhet?

Se våra kurser inom IT-säkerhet nedan:

sv-se