VMware Utbildning Kurser | Global Knowledge Skip to main Content

VMware

VMware Utbildning Kurser

Gå din VMware-utbildning medGlobal Knowledge!

VMware är en mjukvara för server och desktop virtualisering som hjälper IT-avdelningar vända enskilda fysiska datorer till flertalet virtuella datorer, vilket ökar utnyttjandegraden och flexibiliteten av resurserna. Global Knowledge förväntar att virtualisering kommer utveckla sig de kommande åren till ett viktigt fundament inom IT och därmed öka behovet av professionella tekniker inom virtualisering. Global Knowledge kan erbjuda dig auktoriserad VMware-utbildning i format av både kurser och certifieirngar.

Härhittar dumer information om VMware Certifieringar.

sv-se