Skip to main Content

Pearson VUE Testsenter

Global Knowledge er et Pearson VUE autorisert testsenter ( PVTC ) . Pearson VUE er en leverandør av flere databasert sertifiserings tester, Microsoft, Cisco , IBM , Oracle , Adobe, CompTIA , Avaya og GMAT er de mest populære testene. Våre testansvarlie er sertifisert av Pearson Vue Offie celle regler.

Praktiske oplysninger:

  • Du kan bestille en test til samme dag, dog skal testen være aviklet innen for våre åpningstider
  • Siste avbestillings frist er 48 timer før teststart.
  • Det skal vises godkjent bildelegitimation ID, pass, kjørekort eller lign. ved ankomst
  • Lokalet er videoovervåket
  • Mobiltelefon, vesker ol. må ikke medbringes i testlokalet, men kan legges i et låst skap.
  • Snacks, mat og drikke må ikke medbringes i lokalet, men kan nytes i vårt pauselokal