Skip to main Content

Fit4Business

Fit4Business - en unik håndtering av partnerprogram

Fit4Business er et program Global Knowledge har utviklet og som allerede er godkjent til håndtering av partnerstatus. Programmet håndterer virksomhetens spesialiseringer og medarbeidernes sertifiseringer i Microsoft, Cisco og Vmware sine partnerprogram. Det er som bekjent en komplisert og kostbar oppgave å vedlikeholde sin partnerstatus og har man ikke sine spesialiseringer eller sertifiseringer i orden kan det koste bedriften dyrt.

Fit4Business kan lett synliggjøre hvilke sertifiseringer og spesialiseringer virksomheten mangler for å beholde din status eller oppnå en høyere partnerstatus og advisere om kommende resertifiseringer.

Dette unike programmet viser "return-on-investering" i hele sertifiseringsprosessen. Det er en "end-to-end" løsning som er lett å bruke, pålitelig og kostnadseffektivt.

Fit4Business®

VårtFit4Business® program hjelper partnere med å utvikle kompetanse og jobbfunksjoner. Det er basert på en gjennomprøvet metode som er lett å implementere, overvåke, evaluere og følge opp. Fit4Business®gjør det mulig med effektiv rådgivning, nøyaktige beregninger og beholde eller utvikle sin partnerstatus.

Tid

Fit4Business® styrer prosessenog reduserertiden det tar å oppnå kompetanse og sertifiseringer.

Omkosninger

Med Fit4Business® får du tilgang til presise opplysninger som synliggjør et kompetasegap og hvilke behov det er for resertifisering. Dette maksimerer kompetanse, reduserer de samlede omkostninger og forbedrer RIO.

For mer informasjon eller påmelding, vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 95 66 00 eller e-post info@globalknowledge.no

Cookie Control toggle icon