Assessments | Global Knowledge Skip to main Content

Bedömningar

Använd våra bedömningar för att kontrollera dina färdigheter, mäta din kunskap och hjälpa dig att bestämma din träningsväg. 

Business Analysis

Business Analysis Certification Check

Cisco

CCNA Certification Check

CompTIA

A+ Pre-assessment

ITIL®

ITIL® Certification Check

Networking and Wireless

Networking Fundamentals Pre-assessment

TCP/IP Networking Pre-assessment

Project Management

Project Management Certification Check

Red Hat

Red Hat® Skills Assessments

sv-se