Microsoft Certifications | Global Knowledge Skip to main Content

Microsoft

Gå din Microsoft utbildning med Global Knowledge!

Microsoft certifieringar förser deltagaren med kompetens som motsvarar branschstandard. Med en Microsoft certifiering får deltagaren erkännande för sina kunskaper och färdigheter och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Har du frågor gällande utbildning inom Microsoft?

Microsofts certifieringsprogram är uppdelat under följande katergorier.

Technology katetgoriserarMicrosofts teknologiområdeninom ett certifieirngsspår. Dessa certifieringar är utformade för att validera kunskaper om funktioner i nyckelteknologier. Det finns MCTS certifieringar för olika produkter, till exempel Windows Server 2008, SharePoint 2010, Visual Studio 2010 och Windows 7.

Technology

Microsoft-produkter relateradeaktuella, samtsom inkluderarinom ett teknik-områdekompetensbredare utan en ,en specifik Microsoft-produkt den tekniska kunskapen om bara Det är således inte .deltagaren har inom olika Microsoft-lösningar kompetens yrkesmässiga den tekniska ochBeskriver

Professional

Beskriver den tekniska och yrkesmässiga kompetens deltagaren har inom olika Microsoft-lösningar. Det är således inte bara den tekniska kunskapen om en specifik Microsoft-produkt, utan en bredare kompetens inom ett teknik-område som inkluderar aktuella, samt relaterade Microsoft-produkter

Master

En master certifiering kännetecknas som den högsta graden av teknisk kunskap för en viss Microsoft-produkt.

Architect

Microsoft Certified Architect ger deltagaren utbildning inom arkitektur för Microsoft-lösningar.

Microsoft Certifieringar

Följande lista visar de olika certifieringsutbildningarna som vi erbjuder inom Microsoft: .nivåerför olikaMicrosoftlösningar finns för de flesta Microsoft certifieringar

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) ger dig kompeten att framgångsrikt kunna hantera och felsöka systemmiljöer som körs på Windows operativsystem. MCSA-certifiering är lämplig för (Information) System och nätverksadministratörer, Network Operations analytiker och specialistet inom teknisk support.

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) certifieringen är den högsta Microsoft certifieringen för yrkesverksamma som analyserar verksamhetens krav, utformar och genomför infrastruktur för affärslösningar baserade på Microsoft Windows ® 2000-plattformen och Microsoft Windows Server System ™. MCSE-certifiering är lämplig för system och nätverk analytiker, konsulter, tekniska ingenjörer och rupport och systemingenjörer

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) är perfekt för IT-tekniker är)MCSD( Developer Solutions Microsoft Certified.certifiering för att kunna ta denna certifiering MCTS den måste ha Du .MCSD Developer Applications och Enterprise Developer Windows MCSD ,Webbutvecklare MCSD ändamålföljandeär tillgängliga för produktkategorier Följande tre .applikationsutveckling 3,5 NET Framework 2008, eller Visual Studio 2,0 NET Framework 2005, Sudio Visualsom arbetar med

För mer information om Microsoft Certifieringar kontakta oss ia tel: 020 - 73 73 73, eller via e-mail:info@globalknowledge.se

sv-se