Skip to main Content

Social Engineering - Train je weerbaarheid

Herken en verweer je tegen social engineering. En dat vooral door te oefenen. De trainer zet een communicatie acteur/actrice in - ben jij weerbaar tegen social engineering?

Cybercriminele aanvallen worden niet alleen op technologie uitgevoerd, maar richten zich steeds meer op de menselijke factoren. Bij meer dan 70% van alle 'hacks' wordt een vorm van social engineering ingezet. Het zijn immers de gebruikers van Informatie Technologische middelen of de bewakers van de kroonjuwelen van organisaties, die toegang hebben, of kunnen verlenen tot de waardevolle informatie. Ten opzichte van de technische kennis en de investeringen op technisch vlak in de informatiebeveiliging en de sociale interactie is de menselijke factor onderbelicht. Daardoor is de mens een zwakke schakel. Hierdoor vormt Social Engineering een steeds relevantere bedreiging voor beveiliging in het algemeen en IT-security in het bijzonder. Gebruikers worden misleid door cybercriminelen die op die manier informatie kunnen verkrijgen. Hoe gaan Social Engineers daarbij te werk en hoe kunt u ze stoppen?

0 Course(s) Found

Vraag een datum of locatie aan voor deze training