Skip to main Content

AVG beheer in de praktijk - plan van aanpak & tooling

In deze cursus 'AVG beheer in de praktijk – plan van aanpak & tooling'  doet u kennis en vaardigheden op voor het organiseren van privacy- en gegevensbescherming in de praktijk. U komt meer te weten over uw eigen positionering van u als privacy professional in de organisatie en het opbouwen van de interne privacy business case.

U leert op welke wijze u een solide verantwoordingsstructuur inricht, de medewerkers betrekt bij beheer en wat gericht toezicht is. Wettelijke eisen en best-practices worden vertaald naar een begrijpelijke aanpak en toetsingskaders, waarmee u een effectief gegevensbeschermingsbeleid implementeert en aantoonbaar maakt. U leert hoe u de kwaliteit en continuïteit van de persoonsgegevensbescherming borgt en ondersteunt, terwijl de verantwoordelijkheden op de juiste manier in de lijn belegd worden.

Onderdeel van de training is het werken met een administratie voor AVG-beheer. Door de zelfstudie voorafgaand aan de cursusdag leert u, aan de hand van het uitvoeren van een aantal basisoefeningen, de basis van een online administratieomgeving kennen. In deze werkomgeving gaat u daadwerkelijk aan de slag met een verwerkingsregister, een verzoekenregister en een register voor beveiligingsincidenten. Tijdens de training wordt dieper ingegaan op het uitvoeren van risicoanalyse en DPIA’s, het uitwerken van een AVG-plan met maatregelen en controles, en opstellen van rapportages voor in- en externe belanghebbenden.

Het programma is aanvullend op het CIPP/E certificaat voor de International Association of Privacy Professionals (IAPP), 's werelds grootste community en informatiebron voor de meest uiteenlopende privacyonderwerpen.

Deze cursus gaat in op het inrichten van AVG-beheer, -verantwoording en toezicht in de praktijk van de Europese private en publieke sector. Het programma omvat onder meer:

  • Presentatie AVG in de praktijk en Plan van Aanpak
  • Online werkomgeving voor AVG-beheer (tot 2 maanden na de laatste cursusdag)
  • Register van verwerkingen
  • Register verzoeken & incidenten
  • Module Risico & DPIA
  • Module Maatregelen & Controle
  • Managementrapportage
  • Zelftraining opdrachten

Voor het volgen van de training worden 16 CPE punten verstrekt.

0 Course(s) Found

Vraag een datum of locatie aan voor deze training

nl-nl

Cookie Control toggle icon