Skip to main Content

Web Applications, Infrastructure and Security

Nederlands:

In plaats van het volgen van verschillende vendor specifieke trainingen biedt deze training een uniek totaalbeeld van Web Applicaties, Infrastructuur, architectuur en security. Het legt de verbanden tussen de componenten en u krijgt de essentiële kennis van de verschillende componenten.

Deze training van 6 dagdelen biedt de noodzakelijke kennis om de complete IT keten te begrijpen.
Het geeft inzicht in de werking van webapplicaties en de benodigde infrastructuur.  U leert belangrijke architectuur principes als security (inclusief hoog beschikbaarheid) en SOA (REST API’s, microservices, loosely coupled, etc.)

Deze training is geschikt voor iedereen die nauw betrokken is bij IT: Product Owners, Customer journey experts, management en IT staf.

Bovendien wordt de vraag naar IT generalisten door de cloud groter: deze training is de ideale voorbereiding voor engineers voor migratie naar de Cloud.

Onder invloed van de Cloud (self service portals) vindt een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats: DevOps moet Infra en security kennis hebben (DevOps must own the stack, DevSecOps), terwijl men in het verleden kon terugvallen op een infra afdeling.

Deze Web Applicaties, Infrastructuur en Security training geeft antwoord op de volgende vragen:

• Hoe werkt een webapplicatie?
• Wat zijn de meest populaire programmeertalen en waarom?
• Wat zijn de voordelen van client-side development (javascript, Polymer etc.)?
• Wat is een webservice (REST API’s, microservices)?
• Hoe werkt een Load Balancer, een firewall, een secure reverse proxy, DNS etc. etc.?
• Hoe richt ik hoog beschikbaarheid in en hoe zorg ik dat ik geen data kwijtraak?
• Wat zijn de gevolgen van de migratie naar de cloud en hoe voorkom ik een vendor lock in?
• Wat is een Cloud native applicatie?
• Hoe richt ik ketenbeheer in?
• Wat zijn de gevolgen van het gebruik van containers (Docker)?
• Wat zijn de voordelen van een event-driven architectuur?
• Hoe richt ik security in (DevSecOps)?
• Hoe richt ik netwerksegmentatie in?

U leert de ins en outs van de belangrijkste Middleware producten en we behandelen de laatste ontwikkelingen op het gebied van Applicatieontwikkeling, architectuur en security.

De nadruk ligt op Changeability (het vermogen uw IT-oplossingen snel aan te passen: integratie en schaalbaarheid) en Security (inclusief hoog beschikbaarheid, Disaster Recovery, operationeel beheer). Complexe onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Na het volgen van deze training beschikt u over diepgaande kennis van de componenten van een applicatie keten. U bent in staat best practices van Architectuur en Security toe te passen.

======================

English:

Instead of following multiple vendor specific courses this Web Applications, Infrastructure and Security course offers a unique overall picture of Web Applications, Infrastructure, Architecture and Security. It explains the links and connections between the different components and you will learn the essentials of each component.

This course (6 sessions of 4 hours) offers the essential knowledge to understand the complete application chain. It provides insight in Web Applications and the necessary infrastructure. You will learn important architectural principles as security (including High Availability) and SOA (REST API’s, microservices, loosely coupled etc. etc.)

This Web Applications, Infrastructure and Security course is suitable for everybody closely involved in IT: Product Owners, Customer journey experts, management and IT staff.
Furthermore, there will be a higher demand for IT generalists when moving to the cloud:
this course is a perfect preparation for IT engineers to migrate to the cloud.
The Cloud (self service portals) causes a shift in responsibilities: DevOps must have infrastructure and security knowledge (DevOps must own the stack, DevSecOps) and cannot fall back on an IT infrastructure department.

This Web Applications, Infrastructure and Security course answers the following questions:
• How does a web application work?
• What are the most popular programming languages and why?
• What are the advantages of client-side development (javascript, Polymer, etc.)
• What is a webservice (REST API’s, microservices)?
• How does a Load Balancer work, a firewall, a secure reverse proxy, DNS, etc.?
• How can I achieve High Availability and how do I prevent losing data?
• What are the consequences of migrating to the cloud and how can I avoid a vendor lock in?
• What is a cloud native application?
• How do I manage my application chain?
• What are the consequences of using containers (Docker)?
• What are the advantages of an event-driven architecture?
• How do I secure my data and applications?
• What is the importance of network segmentation?

You will learn the ins and outs of the most important middleware products and the latest trends in application development, architecture and security will be discussed.

The focus is on Changeability (integration and scalability) and Security (including high availability, disaster recovery and operational management). Complex subjects are explained using examples and case histories.

After attending this course, you will have in-depth knowledge of all components part of an application chain. You will be able to apply best practices in IT architecture and security.

Methode

 • Class Connect

  Verbind naar een klas in HD

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

3 Cursussen gevonden

  • Methode Klassikale training
  • Data 03 februari, 2021 | 05 februari, 2021 | 10 februari, 2021 | 12 februari, 2021 | 17 februari, 2021 | 19 februari, 2021
  • Locatie Nieuwegein (Iepenhoeve 5)

  eur1.995,00

  • Methode Virtueel leren
  • Data 03 februari, 2021 | 05 februari, 2021 | 10 februari, 2021 | 12 februari, 2021 | 17 februari, 2021 | 19 februari, 2021
  • Locatie Virtueel-en-klassikaal
  • Taal: EN
  • Methode Klassikale training
  • Data 14 april, 2021 | 23 april, 2021 | 28 april, 2021 | 30 april, 2021 | 16 april, 2021 | 21 april, 2021
  • Locatie Nieuwegein (Iepenhoeve 5)

  eur1.995,00

Vraag een datum of locatie aan voor deze training

Cookie Control toggle icon