Skip to main Content

Voorwaarden Knowledge Pass

Voorwaarden Knowledge Pass:

 • De Knowledge Pass is 1 jaar geldig na datum van uitgifte, daarna vervalt het nog openstaande saldo aan trainingsdagen.
 • De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Knowledge Pass-voorwaarden zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Global Knowledge.
 • De Knowledge Pass is enkel inwisselbaar voor trainingen die verzorgd worden door Global Knowledge in Nederland en die uitgeleverd worden in haar eigen trainingslocaties.
 • De Knowledge Pass is niet inwisselbaar voor trainingen die bij derden worden ondergebracht.
 • De Knowledge Pass is niet geldig in combinatie met overige kortingsafspraken/acties.
 • Knowledge Pass tegoeden kunnen niet in geld worden uitgekeerd.
 • Examens kunnen niet worden afgenomen met de Knowledge Pass.
 • Indien Global Knowledge, anders dan door overmacht, een door Cliënt geboekte en binnen de geldigheidsduur van de Knowledge Pass te volgen cursus annuleert c.q. uitstelt, kan die betreffende cursus met gebruikmaking van de Knowledge Pass ook nog na de geldigheidsduur van de Knowledge Pass gevolgd worden.
 • Indien bij het boeken van de laatste cursus de waarde van de Knowledge Pass overschreden wordt, zal de waarde van de overschrijding welke is berekend met behulp van de voor de Pass geldende dagprijzen, apart in rekening worden gebracht.
 • Facturering van de totale verschuldigde prijs vermeerderd met BTW vindt direct plaats na ondertekening van de Knowledge Pass overeenkomst door Global Knowledge.
 • Verder zijn op de Knowledge Pass de Algemene Voorwaarden en de Examen Voorwaarden van Global Knowledge van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website.
 • Indien de Knowledge Pass en de Algemene voorwaarden met elkaar conflicteren zullen de Algemene voorwaarden geldend en bepalend zijn.
Cookie Control toggle icon