Skip to main Content

Sikkerhetskurs IT

Vår store kurskatalog innen sikkerhetskurs for IT kan hjelpe deg og ditt team til å bygge fra grunnleggende til avanserte ferdigheter innen IT sikkerhet, forberede dere på industrigodkjente sertifiseringer eller å mestre produktspesifikke ferdigheter.

Dataangrep hender stadig oftere. Det er ikke lengre et spørsmål om et forsøk på angrep vil komme, men når. Datasikkerhet har endret karakter fra å være en oppgave for IT avdelingen til å bli en oppgave for hele organisasjonen med styrets og ledelsens deltagelse for å bygge strategier og styrke organisasjonens evne til å takle angrep.

Bli klar for å oppdage og stoppe dataangrep med våre produktspesifikke kurs, og godkjente it- sikkerhetssertifiseringer.  Øk dine ferdigheter innen viktige områder som sikker koding, web sikkerhet eller kritisk infrastruktur risk håndtering. Vi har kurs som dekker dine sikkerhetsbehov fra styrerommet til lagerrommet.

nb-no