Skip to main Content

Cisco

9 av 10 velger oss på Cisco!

Global Knowledge erannerkjent for sin Cisco utdanningav høyeste kaliber - 9av 10 i de nordiske landene velger oss somsin opplæringspartner!

En nylig undersøkelsevisteat Global Knowledge er denledendeopplæringspartner på Ciscoi Norge, Sverige og Danmark.Tall fra Cisco* viste at 9 av 10med behov foropplæring i Cisco foretrekker oss som Learning Partner.

Viskiller ossfravåres konkurrenter vedå tilbyhøy kvalitet,effektiv treningsmetode og svert profesjonelle instruktører.Vi får høyscoore av våredeltakeremed hensyn til effektivitet, pålitelighet og overkommelig pris. I dagens it-markedet er disse faktorer avgjørendefor hvilkenpartner man velger.

Vårhøye standard i Ciscoopplæring er ikke kun begrenset til det det nordiske marked. Cisco utnevnte nyligGlobal Knowledge til Learning Partner of the Year for Europa, Mellomøsten, Afrika og Russland (EMEAR) Cisco kurser*Cisco markedsdata

Mer informasjon Kontakt oss på telefon 22 95 66 00 eller email: info@globalknowledge.no

nb-no